N O V O   !  !  !
WEB APLIKACIJA - ONLINE

Od 1.9.2016. pretplatnicima IPC-a dostupna je nova web aplikacija elektronskih paketa:

FiP, RaP i JaN

Za sve dodatne informacije
obratite se na tel: 011/366-02-28
ili e-mail: onlinepropisi@ipc.rs

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


PRIRUČNICI

ZARADE,
NAKNADE i DRUGI PRIHODI
FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>


PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>


PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>


PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

AKTUELNE
INFORMACIJE

REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 4% DO 14. MARTA 2017. GODINE

(Vest je objavljena 14-02-2017)

detaljnije>>


NERADNI DANI ZA PRAZNOVANJE SRETENJA - DANA DRŽAVNOSTI
- 15 i 16. februar 2017. godine

(Vest je objavljena 07-02-2017)

detaljnije>>


PRIJAVA ZA DODELU SREDSTAVA PODSTICAJA ZA PRIVLAČENJE DIREKTNIH INVESTICIJA

(Vest je objavljena 07-02-2017)

detaljnije>>


NAJVIŠA GODIŠNJA OSNOVICA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE za 2016. godinu iznosi 3.808.440 dinara. PROCENJENA OSNOVICA za 2017. godinu iznosi 3.953.503 dinara

(Vest je objavljena 02-02-2017)

detaljnije>>


NEOPOREZIVI IZNOS GODIŠNJEG DOHOTKA ZA 2016. GODINU

(Vest je objavljena 02-02-2017)

detaljnije>>


NOVI OBRASCI PB 2 I PPDG-1S

(Vest je objavljena 01-02-2017)

detaljnije>>


NOVI USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA

(Vest je objavljena 01-02-2017)

detaljnije>>


NOVI USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI ZA REFUNDACIJU PDV ZA KUPOVINU HRANE I OPREME ZA BEBE

(Vest je objavljena 01-02-2017)

detaljnije>>


NOVI USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA I DOPRINOSA KOJI SE PRIMENJUJU OD 1. februara 2017. godine
OBJAVLJENI SU U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS", broj 7/2017

(Vest je objavljena 01-02-2017)

detaljnije>>


INFORMACIJA ZA JAVNA PREDUZEĆA, FONDOVE I DIREKCIJE KOJE VIŠE NE SPADAJU U INDIREKTNE KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

(Vest je objavljena 30-01-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA DECEMBAR 2016. GODINE

(Vest je objavljena 25-01-2017)

detaljnije>>


NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.2.2017. DO 30.4.2017. GODINE IZNOSI 23.229 DINARA

(Vest je objavljena 25-01-2017)

detaljnije>>


NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.2. DO 28.2.2017. GODINE IZNOSI 368.205 DINARA

(Vest je objavljena 25-01-2017)

detaljnije>>


MOGUĆNOST ANGAŽOVANJA FIZIČKOG LICA NA POSLOVIMA VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA I SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA NA OSNOVU UGOVORA VAN RADNOG ODNOSA

(Vest je objavljena 16-01-2017)

detaljnije>>


PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U DECEMBRU 2016. godine

(Vest je objavljena 12-01-2017)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Prosečne bruto zarade
za decembar 2016. godine
|25.1.2017.|


Prosečne neto zarade
za decembar 2016. godine
|25.1.2017.|


Index potrošačkih cena
za decembar 2016. godine
|12.1.2017.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za decembar 2016.
|12.1.2017.|


Mesečne stope zatezne kamate
|8.7.2016.|


Minimalna zarada


Kursna lista 17.2.2017
EUR EUR 123,9187
USD USD 116,1048
CHF CHF 116,3665
 

IPC jednodnevno SAVETOVANJE
- BESPLATNO za pretplatnike IPC-a za 2017. godinu -

Palilula

 

SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I UTVRĐIVANJE
OPOREZIVE DOBITI za 2016. godinu

 

OBRAČUN odloženih PORESKIH SREDSTAVA i OBAVEZA

 

BEOGRAD, 21. februar 2017.
  detaljnije pdf>>

 

Elektronska prijava za savetovanja

 

OBAVEŠTENJE

 

IPC obaveštava sve svoje pretplatnike da će služba KONSULTACIJA
u vezi izrade godišnjih finansijskih izveštaja, kao i sastavljanja poreskog bilansa,
raditi u subotu, 18. i 25. februara 2017. godine u vremenu od 10 do 14h.

 

Tel. 011/ 306-76-58, 306-76-68, 361-44-25, 361-45-48, 361-31-56, 361-31-57

 

PRETPLATA za 2017. godinu na IPC izdanja
uz VELIKE POGODNOSTI

Pogodnosti pretplate za 2017. godinu za
PRIVREDNA DRUŠTVA I JAVNA PREDUZEĆA
  detaljnije >>

Pogodnosti pretplate za 2017. godinu za
KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA
  detaljnije >>

Pogodnosti pretplate za 2017. godinu za
SLUŽBU za JAVNE NABAVKE
  detaljnije >>

 

IPC.Časopisi - novine i primena u praksi

 

IPC. Finansije, Porezi i Računovodstvo - FiP
- poslovno-finansijski elektronski paket

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.FiP za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 1.11 - 18. februar 2017. godine

 

IPC Finansije

SADRŽAJ PROGRAMSKOG PAKETA:
ČASOPISI - Revizor i Budžet
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
Finansijsko-poreski RAČUNAR
Finansijsko-poreski OBRASCI
Modeli OPŠTIH AKATA
detaljnije>>

 

IPC.Radno i Poslovno pravo - RaP
- poslovni elektronski paket

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.RaP za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 1.11 - 18. februar 2017. godine

 

IPC.RaP

SADRŽAJ PROGRAMSKOG PAKETA:
ČASOPISI - Pravnik i Direktor
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

PLAVE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
RAČUNAR
Modeli AKATA
detaljnije>>

 

IPC.Priručnici - novine i primena propisa u praksi

1. Priručnici za budžetske korisnike - detaljnije>>

2. Priručnik za primenu Kontnog okvira - detaljnije>>

3. Priručnici za javne nabavke - detaljnije>>

 

 

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

ZK

ŽUTA KNJIGA - Računovodstvo
ŽUTA KNJIGA - Porezi
ŽUTA KNJIGA - Rad i zarade
ŽUTA KNJIGA - Budžet
ŽUTA KNJIGA - Privredno - finansijsko poslovanje