Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnici za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


AKTUELNE
INFORMACIJENOVA UREDBA O RADU, OVLAŠĆENJIMA I OBELEŽJIMA BUDŽETSKE INSPEKCIJE

(Vest je objavljena 17-10-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U SEPTEMBRU 2017. GODINE

(Vest je objavljena 12-10-2017)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA SMANJENA JE I SADA IZNOSI 3,50%

(Vest je objavljena 09-10-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJEN JE NOVI PRAVILNIK O EVIDENCIJI I PREGLEDU OBRAČUNA PDV

(Vest je objavljena 07-10-2017)

detaljnije>>


NOVI PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU

(Vest je objavljena 07-10-2017)

detaljnije>>


DOPUNJENO UPUTSTVO O PRIMENI UREDBE ZA VOĐENJE SLUŽBENE EVIDENCIJE (VERZIJA 2)

(Vest je objavljena 04-10-2017)

detaljnije>>


UTVRĐENA MINIMALNA CENA RADA U IZNOSU OD 143 DINARA PO RADNOM ČASU - PRIMENA OD 1. JANUARA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 02-10-2017)

detaljnije>>


IZMENJENE SU UREDBE IZ OBLASTI AKCIZA

(Vest je objavljena 02-10-2017)

detaljnije>>


USVOJENI SU ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU

(Vest je objavljena 28-09-2017)

detaljnije>>


ULOGA IPC-a KAO ČLANA KONZORCIJUMA U PROJEKTU TEHNIČKE POMOĆI REPUBLICI SRBIJI U REFORMI KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

(Vest je objavljena 26-09-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA AVGUST 2017. GODINE

(Vest je objavljena 25-09-2017)

detaljnije>>


NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.10. DO 31.10.2017. GODINE IZNOSI 325.470 DINARA

(Vest je objavljena 25-09-2017)

detaljnije>>


NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.8.2017. DO 31.10.2017. GODINE IZNOSI 23.446 DINARA

(Vest je objavljena 25-07-2017)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Index potrošačkih cena
za septembar 2017. godine
|12.10.2017.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za septembar 2017.
|12.10.2017.|


Mesečne stope zatezne kamate
|10.10.2017.|


Prosečne bruto zarade
za avgust 2017. godine
|25.9.2017.|


Prosečne neto zarade
za avgust 2017. godine
|25.9.2017.|


Minimalna zarada


Kursna lista 19.10.2017
EUR EUR 100.9445
USD USD 100.9445
CHF CHF 102.9332
 

REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA
i uloga IPC-a kao člana konzorcijuma
u projektu tehničke pomoći

 

Detaljnije>>

 

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 18-21. oktobar 2017.

Palić

 

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU

 

Novi pravilnik o evidenciji PDV i pregledu obračuna PDV

 

  Detaljnije >>

  Detaljnije o savetovanju - pdf >>

Elektronska prijava

PDF prijava

 

 


JAVNE NABAVKE - primena u praksi

 

  Detaljnije >>

  Detaljnije o savetovanju - pdf >>

Elektronska prijava

PDF prijava

 

 

 

N O V O   !  !  !
IPC jednodnevna SAVETOVANJA

 

Novi PRAVILNIK o EVIDENCIJI PDV i PREGLEDU OBRAČUNA PDV

Izmene ZAKONSKE, PODZAKONSKE i PROFESIONALNE RAČUNOVODSTVENE regulative

 

PALIĆ, 21. oktobar 2017.

 

BEOGRAD, 25. oktobar 2017.- popunjeno

 

NOVI SAD, 30. oktobar 2017.

 

BEOGRAD, 3. novembar 2017.- novi termin

 

NIŠ, 6. novembar 2017.

 

  Detaljnije o savetovanju - pdf >>

Elektronska prijava

PDF prijava

 

 


Novi ZAKONI U OBRAZOVANJU

 

SUBOTICA, 19. oktobar 2017.

 

BEOGRAD, 23. oktobar 2017.

 

NIŠ, 6. novembar 2017.

 

- BESPLATNO za sve učesnike savetovanja -

 

  Detaljnije o savetovanju - pdf >>

Elektronska prijava

PDF prijava

 

 


Aktuelnosti u poslovanju
ZDRAVSTVENIH USTANOVA

 

PALIĆ, 19. oktobar 2017.

 

  Detaljnije o savetovanju - pdf >>

Elektronska prijava

PDF prijava

 

 


Aktuelnosti u poslovanju
BUDŽETSKIH KORISNIKA

 

PALIĆ, 20. oktobar 2017.

 

  Detaljnije o savetovanju - pdf >>

Elektronska prijava

PDF prijava

 

 


JAVNE NABAVKE u praksi

 

IZMENE PROPISA IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI tokom 2017. i 2018. godine

PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI za 2018. godinu

 

BEOGRAD, 15. novembar 2017.

 

 

  Detaljnije o savetovanju - pdf >>

Elektronska prijava

PDF prijava

 

 

N O V O   !  !  !
PRETPLATA za 2018. godinu na IPC izdanja
uz VELIKE POGODNOSTI

Pogodnosti pretplate za 2018. godinu za:

 

1. PRIVREDNA DRUŠTVA I JAVNA PREDUZEĆA

  Detaljnije >>

 

2. KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

  Detaljnije >>

 

3. SLUŽBU za JAVNE NABAVKE

  Detaljnije >>

 

IPC.Časopisi - novine i primena u praksi

 

ONLINE APLIKACIJE:
FiP, RaP i JaN

Palić

 

IPC.FiP - Finansije, Porezi i Računovodstvo
- poslovno-finansijski elektronski paket -

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.FiP za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 9.06 - 17. oktobar 2017. godine

 

IPC Finansije

SADRŽAJ ELEKTRONSKOG PAKETA:
ČASOPISI - Revizor i Budžet
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
Finansijsko-poreski RAČUNAR - obračunski program
Finansijsko-poreski OBRASCI
Modeli OPŠTIH AKATA
detaljnije>>

 

 

IPC.RaP - Radno i Poslovno pravo
- poslovno-pravni elektronski paket -

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.RaP za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 9.06 - 17. oktobar 2017. godine

 

IPC.RaP

SADRŽAJ ELEKTRONSKOG PAKETA:
ČASOPISI - Pravnik i Direktor
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

PLAVE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
Modeli AKATA
RAČUNAR - program za obračun kamata
detaljnije>>

 

 

IPC.JaN - Javne nabavke u praksi
- elektronski paket za javne nabavke -

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.JaN za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 9.06 - 17. oktobar 2017. godine

 

IPC.JaN

SADRŽAJ ELEKTRONSKOG PAKETA:
ČASOPIS - Pravnik
PRIRUČNICI - propisi o javnim nabavkama u praksi

PLAVE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
Modeli AKATA za pokretanje i sprovođenje postupka javnih nabavki
RAČUNAR - program za obračun kamata
detaljnije>>

 

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

ZK

ŽUTA KNJIGA - Računovodstvo
ŽUTA KNJIGA - Porezi
ŽUTA KNJIGA - Rad i zarade
ŽUTA KNJIGA - Budžet
ŽUTA KNJIGA - Privredno - finansijsko poslovanje