Srećan Međunarodni dan računovođa - 10. novembar

SREĆAN MEĐUNARODNI DAN RAČUNOVOĐA - 10. novembar

IPC SAVETOVANJE - VRNJAČKA BANJA, 4-7. decembar 2019.

IPC SAVETOVANJE - Vrnjačka Banja, 4-7. decembar 2019.

BESPLATNO za IPC pretplatnike za 2020. godinu

IPC SAVETOVANJE za JAVNE NABAVKE - Vrnjačka Banja, 4-7. decembar 2019.

IPC SAVETOVANJE za JAVNE NABAVKE - Vrnjačka Banja, 4-7. decembar 2019.

BESPLATNO za IPC pretplatnike na KOMPLET za javne nabavke za 2020. godinu

IPC BESPLATNA jednodnevna SAVETOVANJA

IPC BESPLATNA jednodnevna SAVETOVANJA

BESPLATNO za IPC pretplatnike za 2019/2020. godinu

IPC jednodnevno SAVETOVANJE - Poslovanje JAVNIH PREDUZEĆA

IPC jednodnevno SAVETOVANJE - Poslovanje JAVNIH PREDUZEĆA

BESPLATNO za IPC pretplatnike za 2020. godinu

IPC jednodnevno SAVETOVANJE za JAVNE NABAVKE

IPC jednodnevno SAVETOVANJE za JAVNE NABAVKE

BESPLATNO za pretplatnike na IPC KOMPLET za JAVNE NABAVKE za 2020.

IPC TRENING - Uspostavljanje interne FINANSIJSKE KONTROLE u JAVNOM SEKTORU

IPC TRENING - Uspostavljanje interne FINANSIJSKE KONTROLE u JAVNOM SEKTORU

IZDANJA ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENU SLUŽBU

IZDANJA ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENU SLUŽBU

IZDANJA ZA PRAVNU, KADROVSKU I HR SLUŽBU I DIREKTORE

IZDANJA ZA PRAVNU, KADROVSKU I HR SLUŽBU I DIREKTORE

IZDANJA ZA SLUŽBU ZA JAVNE NABAVKE

IZDANJA ZA SLUŽBU ZA JAVNE NABAVKE

IPC mailing lista

IPC mailing lista

IPC višednevno SAVETOVANJE
VRNJAČKA BANJA, 4-7. decembar 2019.

- BESPLATNO za IPC pretplatnike za 2020. godinu -

Palić

Izmene ZAKONA O PDV

Novi ZAKON O RAČUNOVODSTVU

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2019. i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

Poslovanje BUDŽETSKIH KORISNIKA

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

PLANIRANJE NABAVKI za 2020. godinu

JAVNE NABAVKE u praksi

IPC jednodnevna SAVETOVANJA
- BESPLATNO za IPC pretplatnike za 2019/2020. godinu -

Izmene ZAKONA O PDV i ZAKONA O POREZU NA DOHODAK...

Novi ZAKON O RAČUNOVODSTVU - primena od 1. januara 2020.

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2019. i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

NOVINE U SASTAVLJANJU PORESKOG BILANSA za 2019. godinu

NOVI SAD, 18. novembar 2019.

BEOGRAD, 19. novembar 2019.

NIŠ, 27. novembar 2019.

VRNJAČKA BANJA, 5. i 6. decembar 2019.

IPC WEBINAR, 26. i 28. novembar 2019. - od 12h u vašoj kancelariji

IPC jednodnevno SAVETOVANJE za JAVNA PREDUZEĆA
- BESPLATNO za IPC pretplatnike za 2020. godinu -

IZRADA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JP za 2020. godinu

PLANIRANJE ZARADA U JP za 2020. godinu

RACIONALIZACIJA i OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA u 2020.

SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2019. godinu

Izmene PDV i novi ZAKON O RAČUNOVODSTVU

BEOGRAD, 20. novembar 2019.

IPC jednodnevno SAVETOVANJE za JAVNE NABAVKE
- BESPLATNO za pretplatnike na IPC KOMPLET za JAVNE NABAVKE za 2020. -

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

IZRADA PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

AKTUELNOSTI i ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE

VRNJAČKA BANJA, 5. decembar 2019.

BEOGRAD, 12. decembar 2019.

NOVI SAD, 15. januar 2020.

IPC TRENING

USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

BEOGRAD, 29. novembar 2019.

IPC WEBINAR - Izmene PDV i novi Zakon o RAČUNOVODSTVU
- VIDEO SNIMAK - Besplatno za IPC pretplatnike -

VIDEO SNIMAK - Uputstvo za popunjavanje obrasca POPDV

video

IPC ELEKTRONSKI PAKETI I ČASOPISI

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN ažurni su od 13. novembra 2019. godine

Detaljnije o IPC el. paketima

10. novembra iz štampe izlaze časopisi: Revizor br. 23 i Budžet br. 23
5. novembra iz štampe su izašli časopisi: Pravnik br. 11 i Direktor br. 11

Detaljnije o IPC časopisima

Pretplata za 2020. godinu na IPC izdanja uz VELIKE POGODNOSTI

Privredna društva, javna preduzeća i agencije
Detaljnije

Korisnici budžetskih sredstava
Detaljnije

Služba za javne nabavke
Detaljnije

Kursna lista na dan 13.11.2019.
  • EUR EUR117.4849
  • USD USD106.6590
  • CHF CHF107.6362
Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a

Udruženje računovođa u javnom sektoru