REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


IPC.FiP - Finansije, Porezi i Računovodstvo
- poslovno-finansijski elektronski paket -

IPC-Finansije

ČASOPISI - primena propisa u praksi
Revizor i Budžet
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi
Službena mišljenja, PDV u praksi, Sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja,
Primena Kontnog okvira, Zarade, naknade i drugi prihodi fizičkih lica, Statistički i aktuelni podaci: stope, doprinosi,
Dvostruko oporezivanje ...
ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
Računovodstvo, Revizija i MSFI, Poreski sistem i PDV, Radni odnosi i socijalno osiguranje, Poslovanje budžetskih korisnika, Trgovina, spoljna trgovina i devizno poslovanje, Banke,osiguranje,platni promet i HoV, Opšti privredni i finansijski propisi, Ostali propisi od značaja za poslovanje pravnih subjekata ...
Finansijsko-poreski RAČUNAR - kompjuterski program za:
Obračun Kamate i Zatezne kamate,
Obračun Poreza i doprinosa na Zarade,
Obračun Poreza i doprinosa na Ugovore o delu,
Autorske honorare, Privremene i povremene poslove ...
Finansijsko-poreski OBRASCI - za popunjavanje i štampanje
Finansijski izveštaji, Poreske prijave, Obrasci za devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje ...
Modeli OPŠTIH AKATA - za popunjavanje i štampanje
Kolektivni ugovor, Ugovor o radu, Pravilnik o organizaciji
i sistematizaciji poslova ...