REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

Verzija 6.10 - 23.7.2018. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 56/2018

 

U verziju 6.10 programskog paketa IPC.JaN uvrštene su sledeće izmene:

 

PLAVE KNJIGE - propisi

 

Nije bilo izmena.

 

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

 

Nije bilo izmena.

 

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

 

► U priručniku STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI: Stope, Doprinosi... ažuriran je segment:

 

7. KALENDAR ZA BUDŽETSKI SISTEM
7.8. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za AVGUST 2018. godine

 

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava ažuriran je segment:

 

STAVOVI UPRAVE CARINA o primeni carinskih propisa

 

 

RAČUNAR - obračun kamata

 

Nije bilo izmena.

 

 

Modeli OPŠTIH AKATA

 

Nije bilo izmena.

 

 

Modeli AKATA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

 

Nije bilo izmena.