N O V O   !  !  !
Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

N O V O   !  !  !
Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

WEB APLIKACIJA - ONLINE

Od 1.9.2016. pretplatnicima IPC-a dostupna je nova web aplikacija elektronskih paketa:

FiP, RaP i JaN

Za sve dodatne informacije
obratite se na tel: 011/366-02-28
ili e-mail: onlinepropisi@ipc.rs

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


PRIRUČNICI

PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>


PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Verzija 7.08 - 22.8.2017. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 78/2017

 

U verziju 7.08 programskog paketa IPC.RaP uvrštene su sledeće izmene: 

 

PLAVE KNJIGE - propisi

 

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 78/2017 od 18.8.2017. godine:

 

• Uredba o postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine (prečišćen tekst);

• Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma "Stara planina", Knjaževac sa Zakonom o javnim preduzećima (prečišćen tekst).

 

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

 

► Dodaje se tekst u časopis PRAVNIK br. 9 - u pripremi:

 

JAVNE NABAVKE
• Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

 

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

 

Nije bilo izmena.

 

 

RAČUNAR - obračun kamata

 

Nije bilo izmena.

 

 

Modeli AKATA

 

Nije bilo izmena.