REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 5. januar 2017. Broj: 2-3/2017
SADRŽAJ:
SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA za 2016. godinu
I Propisi kojima se uređuju budžetski sistem i budžetsko računovodstvo
1. Zakon o budžetskom sistemu
2. Uredba o budžetskom računovodstvu
3. Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
4. Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i budžetskih fondova
II Sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja
1. Obrasci za sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja
2. Obveznici sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja
3. Podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja
4. Statusne promene
5. Rokovi za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja
6. Poslovi koji prethode izradi godišnjeg finansijskog izveštaja
7. Svođenje knjiženja na gotovinsku osnovu
8. Knjigovodstveno evidentiranje neizvršenih aproprijacija na dan 31. decembra 2016. godine
9. Uspostavljanje ravnoteže konta Klase 300000 sa kontima Klase 000000, Klase 100000 i Klase 200000
10. Obračun i knjiženje ispravke vrednosti osnovnih sredstava - amortizacije
III Utvrđivanje i knjiženje rezultata poslovanja
1. Mogući slučajevi utvrđivanja rezultata poslovanja
2. Korekcija ostvarenog budžetskog suficita, odnosno budžetskog deficita
3. Primeri utvrđivanja rezultata poslovanja
4. Sadržaj i način popunjavanja obrazaca za godišnji finansijski izveštaj
5. Logička kontrola
6. Zaključak poslovnih knjiga za 2016. godinu
TEKSTOVI PROPISA
Zakon o budžetskom sistemu - Prečišćen tekst -
Uredba o budžetskom računovodstvu - Prečišćen tekst -
Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova
 
Pripremili:
Dragoš Ristić
dr Natalija Borović
Sanja Filipović

Redakcija časopisa BUDŽET:
Glavni urednik:
mr Slavica Kulić
Zamenik glavnog urednika:
Dragoš Ristić - Budžetsko računovodstvo
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
dr Natalija Borović - Budžetsko računovodstvo i planiranje
Branislava Šljivančanin - Urednik - saradnik za poslovanje zdravstvenih ustanova
Sanja Filipović - Poslovanje budžetskih korisnika
Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu i ZPPPA
Ljubinka Kovačević - Javne nabavke