REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 10. februar 2017. Broj: 5/2017
SADRŽAJ:
PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
Izmenjen je Carinski zakon
PLANIRANJE I FINANSIRANJE
Obaveza izveštavanja o učinku programa od 2017. godine
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Revalorizacija otplatnih rata i ostatka duga za prodate stanove u društvenoj svojini na dan 31. decembra 2016. godine
POREZI I PORESKI POSTUPAK
Utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za 2016. godinu kod obveznika koji primenjuju Kontni plan za budžetski sistem
Povraćaj više plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2016. godini i prestanak plaćanja doprinosa na ugovorene naknade u 2017. godini
Izmenjeni su pravilnici iz oblasti poreza na dodatu vrednost
RADNI ODNOSI, PLATE I NAKNADE
Obračun naknade zarade i uvećane zarade za rad na dan državnog praznika - Dan državnosti Sretenje
Uticaj usklađenih mesečnih osnovica doprinosa na obračun plata/zarada, odnosno naknada plata/zarada od 1. februara 2017. godine
TREZOR - PLATNI PROMET
Usklađeni dinarski iznosi naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor
ZDRAVSTVO
Sprovođenje konačnog obračuna pripadajuće naknade i usaglašavanje računovodstvenih i drugih evidencija između davaoca zdravstvenih usluga i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu
Sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participacija za 2017. godinu
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Prosveta
Specifičnosti u praćenju i prikazivanju podataka u izveštaju o izvršenju budžeta (Obrazac 5) kod ustanova obrazovanja
PITANJA - ODGOVORI I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Pitanja i odgovori
Budžetsko računovodstvo
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
Službena mišljenja
Porez na dohodak građana
Poreski postupak i poreska administracija
AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI
i kalendari obaveza
 
Glavni urednik:
mr Slavica Kulić
Zamenik glavnog urednika:
Dragoš Ristić
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
dr Natalija Borović - Budžetsko računovodstvo i planiranje
Branislava Šljivančanin - Urednik - saradnik za poslovanje zdravstvenih ustanova
Sanja Filipović - Poslovanje budžetskih korisnika
Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu i ZPPPA
Ljubinka Kovačević - Javne nabavke