REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 15. mart 2017. Broj: 7/2017
SADRŽAJ:
PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Aktuelne informacije
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja i konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja direktnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije i korisnika budžetskih sredstava lokalne vlasti za 2016. godinu
INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
Obaveza i način dostavljanja godišnjih izveštaja o funkcionisanju sistema interne finansijske kontrole u javnom sektoru za 2016. godinu
POREZI I PORESKI POSTUPAK
Podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na Obrascu PPI-1, sa prilozima i podprilozima - sa primerima popunjenih obrazaca
Donet je Plan rada terenske kontrole za 2017. godinu
Određivanje mesta prometa usluga u sistemu PDV od 1.4.2017. godine
Donet je Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o PDV
Komentar Pravilnika o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o PDV
Komentar Pravilnika o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o PDV
Izmenjen je Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
Propisan je novi obrazac potvrde PPP-PO
RADNI ODNOSI, PLATE I NAKNADE
Naknada zarade za vreme privremenog udaljenja sa rada
Neustavan otkazni razlog - ponašanje zaposlenog koje predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela učinjenog na radu (Odluka Ustavnog suda IUz 424/2014)
TREZOR - PLATNI PROMET
Devizni platni promet u okviru KRT-a i migracija deviznih računa od 27.2.2017. godine
ZDRAVSTVO
Stručno usavršavanje zaposlenih u zdravstvu
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Socijalna zaštita
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
PITANJA - ODGOVORI I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Odgovori na pitanja iz prakse
Radni odnosi
Službena mišljenja
Porez na dodatu vrednost
Porez na dohodak građana
AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI
I KALENDARI OBAVEZA
 
Glavni urednik:
mr Slavica Kulić
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
dr Natalija Borović - Budžetsko računovodstvo i planiranje
Dragoš Ristić - Budžetsko računovodstvo
Branislava Šljivančanin - Urednik - saradnik za poslovanje zdravstvenih ustanova
Sanja Filipović - Poslovanje budžetskih korisnika
Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu i ZPPPA
Ljubinka Kovačević - Javne nabavke