REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 12. mart 2018. Broj: 7/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Budžetski ciklus je počeo predlaganjem prioritetnih oblasti finansiranja za period 2019-2021. godine
2. Novi obrasci za godišnje izveštaje o internoj finansijskoj kontroli i internoj reviziji - rok 31. mart 2018. godine
3. Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenјe Obrasca PPI-4
4. Produženo je važenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika
5. Automatska overa zdravstvenih kartica i za ostale osnove osiguranja
6. Raspisani javni pozivi radi realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja
PLANIRANJE I FINANSIRANJE
Instrukcija za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za period 2019-2021. godine
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja i konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja direktnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije i korisnika budžetskih sredstava lokalne vlasti za 2017. godinu
INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
Podnošenje novih obrazaca godišnjeg izveštavanja o funkcionisanju sistema interne finansijske kontrole u javnom sektoru za 2017. godinu - rok do 31. marta 2018. godine
TREZOR - PLATNI PROMET
Izvršene su izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura
PORESKI SISTEM
Porez na dodatu vrednost
Opšte smernice u vezi sa iskazivanjem podataka u Obrascu POPDV u skladu sa Korisničkim uputstvom Poreske uprave
Porez na dobit pravnih lica
Donet je Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku
Porezi na imovinu
Podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na Obrascu PPI-1, sa prilozima i podprilozima - sa primerima popunjenih obrazaca
RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGA PRIMANJA
Obračun, isplata i evidentiranje plate/zarade u javnom sektoru
Donošenje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u skladu sa Katalogom radnih mesta u javnim službama
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Socijalna zaštita
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Poreski postupak i poreska administracija
Republičke administrativne takse
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porez na dohodak građana
Porezi na imovinu
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Redakcija časopisa BUDŽET:
Glavni urednik: mr SLAVICA KULIĆ
Odgovorni i kreativni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Urednici:
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
dr NATALIJA BOROVIĆ - Budžetsko računovodstvo i planiranje
DRAGOŠ RISTIĆ - Budžetsko računovodstvo
BRANISLAVA ŠLJIVANČANIN - Poslovanje zdravstvenih ustanova
SANJA FILIPOVIĆ - Poslovanje budžetskih korisnika
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
SNEŽANA MATEJIĆ - Poreski postupak i ZPPPA
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Javne nabavke
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi