REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 12. april 2017. Broj: 9/2017
SADRŽAJ:
 
Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja
Propisi objavljeni u službenom glasniku između dva broja časopisa
VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Aktuelne informacije
PLANIRANJE I FINANSIRANJE
Postupak pripreme i izrade budžeta i finansijskih planova za 2018. godinu i naredne dve fiskalne godine
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Donošenje odluka o završnim računima i usvajanje izveštaja o izvršenju finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje i Sastavljanje konsolidovanog godišnjeg izveštaja Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje o izvršenju finansijskog plana za 2016. godinu
Tretman zakupa i prihoda od zakupnine korisnika javnih sredstava - Procedura davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini, zaključenje ugovora o zakupu, prihodi od zakupa - zakupnina -
POREZI I PORESKI POSTUPAK
Objašnjenje Ministarstva finansija u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga prevoza dobara koje se pružaju poreskom obvezniku, od 1. aprila 2017. godine
Objašnjenje Ministarstva finansija u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga iznajmljivanja prevoznih sredstava i drugih pokretnih stvari, od 1. aprila 2017. godine
RADNI ODNOSI, PLATE I NAKNADE
Prava zaposlenih koji (ne) rade u dane Vaskršnjeg (Uskršnjeg) praznika i Praznika rada
TREZOR - PLATNI PROMET
Donet je Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva
Zaključak Vlade o izmirivanju obaveza putem asignacije u 2017. godini za škole čiji su računi u blokadi
ZDRAVSTVO
Fakturisanje zdravstvenih usluga, lekova i medicinskih sredstava u 2017. godini
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Lokalna samouprava
Utvrđen raspored i korišćenje sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije u 2017. godini
Prosveta
Finansiranje nabavke udžbenika sredstvima budžeta Republike Srbije za školsku 2017/2018. godinu
PITANJA - ODGOVORI I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Poreski postupak i poreska administracija
Porez na dodatu vrednost
Porez na dohodak građana
AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI
I KALENDARI OBAVEZA
 
Glavni urednik:
mr Slavica Kulić
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
dr Natalija Borović - Budžetsko računovodstvo i planiranje
Dragoš Ristić - Budžetsko računovodstvo
Branislava Šljivančanin - Urednik - saradnik za poslovanje zdravstvenih ustanova
Sanja Filipović - Poslovanje budžetskih korisnika
Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu i ZPPPA
Ljubinka Kovačević - Javne nabavke