REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 15. april 2018. Broj: 9/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Centralni registar faktura - omogućena izmena iznosa faktura (knjižno odobrenje) od 27.3.2018. godine
2. Referentna kamatna stopa smanjena na 3,00%
3. Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u martu 2018. godine
4. Predlog zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama u skupštinskoj proceduri
5. Predlozi izmena i dopuna ZPPPA i Zakona o PDV
6. Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2017. godinu objavljeno na sajtu Ministarstva finansija
BUDŽETSKI SISTEM
Nova Uredba o uslovima pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup stvari u javnoj svojini
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Donošenje odluka o završnim računima i usvajanje izveštaja o izvršenju finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje i sastavljanje konsolidovanog godišnjeg izveštaja RFZO o izvršenju finansijskog plana za 2017. godinu
Tretman zakupa i prihoda od zakupa korisnika budžetskih sredstava - procedura, ugovaranje, zakupnina, knjigovodstveno evidentiranje -
PORESKI SISTEM
Porez na dodatu vrednost
Iskazivanje podataka o prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza u Obrascu POPDV
Porezi na imovinu
Podnošenje izmenjene poreske prijave za porez na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige
RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGA PRIMANJA
Obračun zarade penzionera koji je zasnovao radni odnos
SOCIJALNO OSIGURANJE
Utvrđivanje i unošenje u matičnu evidenciju staža osiguranja, zarada, naknada zarade, odnosno osnovica osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za 2017. godinu
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Lokalna samouprava
Utvrđen je Program podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2018. godini
Doneta je Odluka o raspodeli i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture - Gradimo zajedno
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Porez na dodatu vrednost
Porez na dohodak građana
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Redakcija časopisa BUDŽET:
Glavni urednik: mr SLAVICA KULIĆ
Odgovorni i kreativni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Urednici:
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
dr NATALIJA BOROVIĆ - Budžetsko računovodstvo i planiranje
DRAGOŠ RISTIĆ - Budžetsko računovodstvo
BRANISLAVA ŠLJIVANČANIN - Poslovanje zdravstvenih ustanova
SANJA FILIPOVIĆ - Poslovanje budžetskih korisnika
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
SNEŽANA MATEJIĆ - Poreski postupak i ZPPPA
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Javne nabavke
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi