REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 25. april 2017. Broj: 10/2017

 

SADRŽAJ:

 

Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja
Propisi objavljeni u službenom glasniku između dva broja časopisa
VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Aktuelne informacije
PLANIRANJE I FINANSIRANJE
Utvrđena visina naknada za vode za 2017. godinu
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Priprema Nacrta završnog računa budžeta Republike Srbije i Nacrta odluka o završnim računima budžeta lokalnih vlasti za 2016. godinu
POREZI I PORESKI POSTUPAK
Podnošenje izmenjene poreske prijave za porez na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige
Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa San Marinom - održana prva runda pregovora
RADNI ODNOSI, PLATE I NAKNADE
Nove osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje - primena od 1. MAJA 2017. godine -
Osnovice doprinosa za lica uključena u sistem obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja - od 1. MAJA 2017. godine -
Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje - od 1. MAJA 2017. godine -
Uticaj usklađenih mesečnih osnovica doprinosa na obračun plata/zarada, odnosno naknada plata/zarada od 1. MAJA 2017. godine
ZDRAVSTVO
Način izmirivanja obaveza zdravstvenih ustanova čiji su računi u blokadi
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Socijalna zaštita
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
PITANJA - ODGOVORI I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Pitanja i odgovori
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
Službena mišljenja
Porez na dohodak građana
AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI
I KALENDARI OBAVEZA
 
Glavni urednik:
mr Slavica Kulić
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
dr Natalija Borović - Budžetsko računovodstvo i planiranje
Dragoš Ristić - Budžetsko računovodstvo
Branislava Šljivančanin - Urednik - saradnik za poslovanje zdravstvenih ustanova
Sanja Filipović - Poslovanje budžetskih korisnika
Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu i ZPPPA
Ljubinka Kovačević - Javne nabavke