REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 25. april 2018. Broj: 10/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Iznos učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom - 33.042,00 dinara (za april 2018. godine)
2. Objavljeni su podaci o prosečnoj zaradi za februar 2018. godine
3. Poreska uprava poziva poreske obveznike da podnesu poreske prijave pre otpočinjanja kontrole
4. Narodna banka Srbije donela je paket odluka u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma
5. Pripremljena je radna verzija izmena i dopuna Kataloga radnih mesta u javnim službama
6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
KOMENTARI IZMENA PORESKIH I FINANSIJSKIH ZAKONA
Poreski postupak i javni prihodi
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Akcize
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
Porez na dodatu vrednost
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
Računovodstvo i revizija
Komentar Zakona o dopunama Zakona o računovodstvu
Komentar Zakona o dopunama Zakona o reviziji
Finansijsko poslovanje
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu
NAPOMENA: Komentare navedenih zakona objavili smo u časopisu REVIZOR br. 10/2018 koji je 24. aprila 2018. godine dostavljen besplatno i svim pretplatnicima časopisa BUDŽET u cilju pravovremenog informisanja o svim izmenama koje su od značaja za finansijsko poslovanje. Takođe, o svim novinama koje donose navedeni zakoni možete se informisati i u elektronskom paketu IPC.FiP.
BUDŽETSKI SISTEM
Postupak otuđenja pokretnih stvari iz javne svojine
Uslovi, način i postupak ostvarivanja prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
PLANIRANJE I FINANSIRANJE
Utvrđena visina naknada za vode za 2018. godinu
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Reforme i pravci razvoja budžetskog računovodstva
Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31.3.2018. godine
TRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE
Uslovi za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija
PORESKI SISTEM
Porez na dohodak građana
Poreski tretman prihoda od davanja pokretnih stvari u zakup
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
Potvrđena Multilateralna konvencija o primeni mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore
Novine u vezi ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGA PRIMANJA
Korišćenje godišnjeg odmora u 2018. godini
Odgovori na pitanja iz prakse kroz prikaz službenih mišljenja (primena propisa o radu i zapošljavanju)
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Socijalna zaštita
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Porez na dohodak građana
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Redakcija časopisa BUDŽET:
Glavni urednik: mr SLAVICA KULIĆ
Odgovorni i kreativni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Urednici:
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
dr NATALIJA BOROVIĆ - Budžetsko računovodstvo i planiranje
DRAGOŠ RISTIĆ - Budžetsko računovodstvo
BRANISLAVA ŠLJIVANČANIN - Poslovanje zdravstvenih ustanova
SANJA FILIPOVIĆ - Poslovanje budžetskih korisnika
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
SNEŽANA MATEJIĆ - Poreski postupak i ZPPPA
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Javne nabavke
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi