REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 15. maj 2017. Broj: 11/2017

 

SADRŽAJ:

 

Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja
Propisi objavljeni u službenom glasniku između dva broja časopisa
VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Aktuelne informacije
PLANIRANJE I FINANSIRANJE
Mogućnosti zaključenja ugovora na više godina kod korisnika budžetskih sredstava
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Izmene i dopune Pravilnika o Kontnom planu za budžetski sistem
Evidentiranje nabavke i prodaje udžbenika u ustanovama obrazovanja - u osnovnim i srednjim školama -
POREZI I PORESKI POSTUPAK
Kontrolne liste za porez na dohodak građana
RADNI ODNOSI, PLATE I NAKNADE
Primanja zaposlenog po osnovu prava na korišćenje godišnjeg odmora
Isplata novčane naknade učenicima i studentima na praktičnoj nastavi
Prikaz PKU za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja
SOCIJALNO OSIGURANJE
Uplata doprinosa za PIO od strane zaposlenog kada poslodavac ne izvrši uplatu za neki period osiguranja
TREZOR - PLATNI PROMET
Izmene Pravilnika o računima za uplatu javnih prihoda
PITANJA - ODGOVORI I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Porez na dodatu vrednost
AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI
I KALENDARI OBAVEZA
 
Glavni urednik:
mr Slavica Kulić
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
dr Natalija Borović - Budžetsko računovodstvo i planiranje
Dragoš Ristić - Budžetsko računovodstvo
Branislava Šljivančanin - Urednik - saradnik za poslovanje zdravstvenih ustanova
Sanja Filipović - Poslovanje budžetskih korisnika
Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu i ZPPPA
Ljubinka Kovačević - Javne nabavke