REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 12. maj 2018. Broj: 11/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana ističe 15. maja 2018. godine
2. Izvršene su izmene Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
3. Izmene Pravilnika o Kontnom planu za budžetski sistem
4. Objavljene su izmene i dopune Aneksa Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe
5. Vlada RS utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi
6. Rok da lokalne samouprave uvedu jedinstveni informacioni sistem za plaćanje poreza - 31. decembar 2018. godine
7. Obaveštenje Poreske uprave o merama privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku poreske kontrole u skladu sa izmenama i dopunama ZPPPA
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Računovodstveno-poreski aspekt troškova reklame, propagande, poklona manje vrednosti i reprezentacije kod korisnika budžetskih sredstava
Materijalno-finansijski aspekti poslovanja učeničkih zadruga
PORESKI SISTEM
Poreski postupak i javni prihodi
Od 27. avgusta 2018. godine obaveza dostavljanja podataka o svim poslovnim prostorijama
Plan rada terenske kontrole za 2018. godinu
Porez na dodatu vrednost
Izmenjena je Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
Iskazivanje podataka o obračunatom PDV za promet drugog lica u Obrascu POPDV
RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGA PRIMANJA
Prikaz izmena i dopuna Aneksa Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe
Naknade po osnovu autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine
Novčane naknade učenicima i studentima na praktičnoj nastavi
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Prosveta
Uređeno je osnivanje i rad učeničkih zadruga
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Poreski postupak i poreska administracija
Porez na dohodak građana
Sudska praksa
Poreski postupak i poreska administracija
Porez na dohodak građana
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Redakcija časopisa BUDŽET:
Glavni urednik: mr SLAVICA KULIĆ
Odgovorni i kreativni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Urednici:
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
dr NATALIJA BOROVIĆ - Budžetsko računovodstvo i planiranje
DRAGOŠ RISTIĆ - Budžetsko računovodstvo
BRANISLAVA ŠLJIVANČANIN - Poslovanje zdravstvenih ustanova
SANJA FILIPOVIĆ - Poslovanje budžetskih korisnika
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Javne nabavke
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi