REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 25. maj 2018. Broj: 12/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Iznos učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom - 34.125,50 dinara (za maj 2018. godine)
2. Objavljeni su podaci o prosečnoj zaradi za mart 2018. godine
3. Nema obaveze pečatiranja podnesaka podnetih Poreskoj upravi od 30. aprila 2018. godine
4. Na sajtu Poreske uprave objavljeno je Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje Obrasca PPI-3
5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama
6. Makroekonomski i fiskalni podaci za mart 2018. godine
PLANIRANJE I FINANSIRANJE
Plan uvođenja rodno odgovornog budžetiranja za 2019. godinu
Vlada Republike Srbije donela je novu Uredbu o privlačenju direktnih investicija koja je stupila na snagu 19. maja 2018. godine
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Knjigovodstveni tretman sitnog alata i inventara
INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
Finansijsko upravljanje i kontrola - Procedura - Model Pravilnika o korišćenju sredstava reprezentacije
TREZOR - PLATNI PROMET
Izmenjeni su uslovi pod kojima rezidenti mogu držati devize na računu u inostranstvu
PORESKI SISTEM
Poreski postupak i javni prihodi
Novine u postupku redovne naplate poreza
Od 28. aprila 2018. godine izmenjena je odgovornost lica za tuđe poreske obaveze (sekundarna poreska obaveza)
Porez na dodatu vrednost
Iskazivanje podataka o posebnim postupcima oporezivanja u Obrascu POPDV
Iskazivanje podataka o ukupnom prometu dobara i usluga i ukupno obračunatom PDV u Obrascu POPDV
Porez na dohodak građana
Izmene i dopune Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
Poreski tretman prihoda od nepokretnosti
Porezi na imovinu
Podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon na Obrascu PPI-3 elektronskim putem
RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGA PRIMANJA
Radno angažovanje po osnovu ugovora van radnog odnosa - ugovor o delu i ugovor o dopunskom radu -
Naknade štete za izgubljenu zaradu po vansudskom poravnanju
ZDRAVSTVO
Organizacija podataka u skladu sa potrebama izveštavanja po dijagnostički srodnim grupama
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Lokalna samouprava
Postupanje lokalnih samouprava po dobijanju projekta Državnog programa obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite
Utvrđen raspored sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije u 2018. godini
Socijalna zaštita
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Službena mišljenja
Porez na dodatu vrednost
Porez na dohodak građana
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
Sudska praksa
Poreski postupak i poreska administracija
Porez na dodatu vrednost
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Redakcija časopisa BUDŽET:
Glavni urednik: mr SLAVICA KULIĆ
Odgovorni i kreativni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Urednici:
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
dr NATALIJA BOROVIĆ - Budžetsko računovodstvo i planiranje
DRAGOŠ RISTIĆ - Budžetsko računovodstvo
BRANISLAVA ŠLJIVANČANIN - Poslovanje zdravstvenih ustanova
SANJA FILIPOVIĆ - Poslovanje budžetskih korisnika
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Javne nabavke
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi