REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 12. jun 2017. Broj: 13/2017

 

SADRŽAJ:

 

PREGLED AKTUELNOSTI i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Aktuelne informacije
PLANIRANJE I FINANSIRANJE
Izrada Nacrta finansijskih planova indirektnih budžetskih korisnika po delatnostima za 2018. godinu (Planiranje prihoda i primanja i rashoda i izdataka)
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Knjigovodstveno evidentiranje kapitalnog i tekućeg održavanja
Postupak korišćenja i evidentiranja javne svojine kod korisnika javnih sredstava
INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
Mere za sprovođenje Strategije IFKJ koje su utvrđene u akcionom planu za period 2017-2020. godine
POREZI I PORESKI POSTUPAK
Oporezivanje prometa porezom na prenos apsolutnih prava
Zahtev za refakciju PDV do 30. juna 2017. godine mogu podneti strani obveznici i humanitarne organizacije
Potpisan Multilateralni ugovor za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore
RADNI ODNOSI, PLATE I NAKNADE
Utvrđivanje naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad zbog održavanja trudnoće - Sa primerima knjiženja -
ZDRAVSTVO
Analiza poslovanja zdravstvenih ustanova pred šestomesečni obračun
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Porez na dohodak građana
AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI
I KALENDARI OBAVEZA
 
Glavni urednik:
mr Slavica Kulić
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
dr Natalija Borović - Budžetsko računovodstvo i planiranje
Dragoš Ristić - Budžetsko računovodstvo
Branislava Šljivančanin - Poslovanje zdravstvenih ustanova
Sanja Filipović - Poslovanje budžetskih korisnika
Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
Snežana Matejić - Poreski postupak i ZPPPA
Ljubinka Kovačević - Javne nabavke
Dobrinka Gvozdenović - Pravno poslovanje