REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 25. avgust 2017. Broj: 17/2017

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Izvršavanje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom - na osnovu podataka o prosečnoj zaradi u julu 2017. godine
2. Utvrđen maksimalni broj zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova u 2017. godini
3. Vlada Srbije osnovala Kancelariju za informacione tehnologije
4. Nova radna verzija Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
5. Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova
6. Referentna kamatna stopa zadržana je na nivou od 4% do 7. septembra 2017. godine
7. Polugodišnji izveštaj o učinku programa - rok 1. septembar 2017. godine
PLANIRANJE I FINANSIRANJE
Sprovođenje projektnog ciklusa za kapitalne projekte koji se finansiraju iz budžetskih sredstava
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Prodaja robe - trgovina na malo  - nabavka, evidentiranje i prodaja robe u maloprodajnim objektima -
Revalorizacija otplatnih rata i ostatka duga za prodate stanove u društvenoj svojini na dan 30. juna 2017. godine
POREZI I PORESKI POSTUPAK
Porez na prenos apsolutnih prava na promet prava svojine na motornom vozilu, plovilu i vazduhoplovu
RADNI ODNOSI, PLATE I NAKNADE
Plata/zarada za rad sa nepunim radnim vremenom
Stipendije i krediti učenika i studenata
ZDRAVSTVO
Usaglašavanja računovodstvenih i drugih evidencija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje sa davaocima zdravstvenih usluga i način i postupak sprovođenja periodičnog obračuna za period januar - jun 2017. godine
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Socijalna zaštita
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIšLJENJA
Službena mišljenja
Porez na dodatu vrednost
Porez na dohodak građana
Porezi na imovinu
Bezbednost i zdravlje na radu
AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI
I KALENDARI OBAVEZA
 
Glavni urednik:
mr Slavica Kulić
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
dr Natalija Borović - Budžetsko računovodstvo i planiranje
Dragoš Ristić - Budžetsko računovodstvo
Branislava Šljivančanin - Poslovanje zdravstvenih ustanova
Sanja Filipović - Poslovanje budžetskih korisnika
Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
Snežana Matejić - Poreski postupak i ZPPPA
Ljubinka Kovačević - Javne nabavke
Dobrinka Gvozdenović - Pravno poslovanje