IPC - Direktor 2/2018

 

REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Direktor
Beograd, 5. februar 2018. Broj: 2/2018

 

SADRŽAJ:
PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
Pregled propisa
Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
Propisi u proceduri
Aktivnosti Vlade Republike Srbije
Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
Vodič kroz propise
Plaćanje jedinstvene članarine Privrednoj komori Srbije u 2018. godini
INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
Radni odnosi
Praznovanje Sretenja - Dana državnosti
Javne nabavke
Prikaz Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2018. godinu
Zdravstvo
Ugovaranje zdravstvene zaštite sa davaocima zdravstvenih usluga za 2018. godinu
Prosveta
Ostvarivanje nege i preventivno-zdravstvene zaštite dece u predškolskim ustanovama
EKONOMSKO-POSLOVNO OKRUŽENJE I DRUGE AKTUELNOSTI
Ekonomsko-poslovno okruženje
Aktuelnosti iz određenih oblasti
Rokovi poslovnih obaveza - februar 2018. godine -
MENADŽMENT U PRAKSI
Uloga lidera u procesu poslovnog pregovaranja
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Redakcija časopisa DIREKTOR:
Glavni urednik: ALEKSANDRA JELAČA
Odgovorni i kreativni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Urednici: DOBRINKA GVOZDENOVIĆ, mr SLAVICA KULIĆ, LJUBINKA KOVAČEVIĆ, JELENA JOVANOVIĆ