REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Pravnik
Beograd, 1. januar 2017. Broj: 1/2017
SADRŽAJ:
JAVNE NABAVKE
Izrada plana nabavki za 2017. godinu i korišćenje Portala javnih nabavki i aplikativnog softvera Uprave za javne nabavke
Kontrola javnih nabavki sa stanovišta Zakona o inspekcijskom nadzoru
ODGOVORI NA PITANJA sa Savetovanja "Javne nabavke - praksa ispred teorije" održanog u Vrnjačkoj Banji, 4-7. decembra 2016. godine
Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
Radni odnosi
Izmene Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
Od 1. januara 2017. godine u primeni je novi Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze
Utvrđene nove osnovice za obračun i isplatu plata u javnim službama počev od plate za decembar 2016. godine
Minimalna zarada za 2017. godinu
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
Obaveze poslodavca u pogledu bezbednog i zdravog rada mladih i žena za vreme trudnoće, porodilja i zaposlenih koje doje dete
BUDŽETSKI SISTEM
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Lokalna samouprava
Sprovođenje internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
Zdravstvo
Povećanje i način isplate plata u zdravstvenim ustanovama za mesec decembar 2016. godine
Javna preduzeća
Komentar izmena i dopuna Zakona o komunalnim delatnostima
Socijalna zaštita
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Službena mišljenja
Radni odnosi
Plate i druga primanja u javnim službama i državnim organima
Sudska praksa
Radni odnosi
PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
Pregled propisa
Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
Propisi u proceduri
Aktivnosti Vlade Republike Srbije
Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
Vodič kroz propise
Usvojen je Zakon o stanovanju i održavanju zgrada
VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Aktuelnosti iz određenih oblasti
Rokovi poslovnih obaveza i početka primene propisa - januar 2017. godine
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
I KALENDARI OBAVEZA

 

Glavni urednik:
Aleksandra Jelača
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Dobrinka Gvozdenović, mr Slavica Kulić, Ljubinka Kovačević