REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Pravnik
Beograd, 1. februar 2017. Broj: 2/2017
SADRŽAJ:
JAVNE NABAVKE
Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2017. godinu
Primena Zakona o javnim nabavkama u postupku zaključivanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama
Mišljenja i Objašnjenja Uprave za javne nabavke o aktuelnim pitanjima u primeni Zakona o javnim nabavkama
Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Odgovori na pitanja iz prakse
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
Radni odnosi
Praznovanje Sretenja - Dana državnosti
Socijalno osiguranje
Nove osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje - primena od 1. februara 2017. godine -
Porez na dohodak građana
Novi usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza i doprinosa - primena od 1. februara 2017. godine -
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
Novine i obaveze poslodavca u pogledu pružanja prve pomoći
BUDŽETSKI SISTEM
Usvajanje finansijskog plana indirektnog korisnika budžetskih sredstava za 2017. godinu
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Zdravstvo
Zdravstvena dokumentacija i evidencije u oblasti zdravstva
Novi Pravilnik o obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje zdravstvene dokumentacije, evidencija, izveštaja, registara i elektronskog medicinskog dosijea
Socijalna zaštita
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Službena mišljenja
Radni odnosi
Zarade/plate i druga primanja
Zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Sudska praksa
Radni odnosi
PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
Pregled propisa
Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
Propisi u proceduri
Aktivnosti Vlade Republike Srbije
Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
Vodič kroz propise
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama
Izmenjen je Carinski zakon
VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Aktuelnosti iz određenih oblasti
Evropske integracije
Radni odnosi
Bezbednost i zdravlje na radu
Socijalno osiguranje
Državna uprava
Lokalna samouprava
Prosveta
Zdravstvo
Pravosuđe
Rokovi poslovnih obaveza i početka primene propisa - februar 2017. godine -
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
I KALENDARI OBAVEZA

 

Glavni urednik:
Aleksandra Jelača
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Dobrinka Gvozdenović, mr Slavica Kulić, Ljubinka Kovačević