REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Pravnik
Beograd, 1. mart 2017. Broj: 3/2017
SADRŽAJ:
JAVNE NABAVKE
Čuvanje dokumentacije vezane za javnu nabavku
Dodela ugovora koji ima za predmet samostalno obavljanje umetničke ili druge delatnosti iz oblasti kulture
Obaveza plaćanja posebne naknade krajnjih kupaca električne energije u 2017. godini
Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Odgovori na pitanja sa Savetovanja "Javne nabavke u praksi i izrada plana nabavki za 2017. godinu" Zlatibor, januar 2017. godine
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
Radni odnosi
Neustavan otkazni razlog - ponašanje zaposlenog koje predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela učinjenog na radu (Odluka Ustavnog suda IUz 424/2014)
Dopunjena Odluka o rešavanju viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016. i 2017. godinu
Uređivanje prava i obaveza iz radnog odnosa opštim aktom - sadržajna struktura pravilnika o radu
Odgovori na pitanja iz prakse
Socijalno osiguranje
Povraćaj više plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2016. godini i prestanak plaćanja doprinosa na ugovorene naknade u 2017. godini
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Lokalna samouprava
Obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u oblasti stanovanja
Zdravstvo
Sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participaciji za 2017. godinu
Kultura
Utvrđivanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture
Socijalna zaštita
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Službena mišljenja
Radni odnosi
Plate i druga primanja u javnim službama i državnim organima
Bezbednost i zdravlje na radu
Sudska praksa
Radni odnosi
PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
Pregled propisa
Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
Propisi u proceduri
Aktivnosti Vlade Republike Srbije
Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
Vodič kroz propise
Donet je Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti
VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Aktuelnosti iz određenih oblasti
Evropske integracije
Radni odnosi
Socijalno osiguranje
Državna uprava
Lokalna samouprava
Prosveta
Zdravstvo
Socijalna zaštita
Pravosuđe
Javna preduzeća
Rokovi poslovnih obaveza i početka primene propisa - mart 2017. godine -
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
I KALENDARI OBAVEZA

 

Glavni urednik:
Aleksandra Jelača
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Dobrinka Gvozdenović, mr Slavica Kulić, Ljubinka Kovačević