REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Pravnik
Beograd, 3. maj 2017. Broj: 5/2017
SADRŽAJ:
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
Radni odnosi
Novi osnov za isplatu solidarne pomoći (Aneks I PKU za JP u komunalnoj delatnosti na teritoriji RS)
Odgovori na pitanja iz prakse
Socijalno osiguranje
Uplata doprinosa za PIO od strane zaposlenog kada poslodavac ne izvrši uplatu za neki period osiguranja
Nove osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje - primena od 1. MAJA 2017. godine -
Osnovice doprinosa za lica uključena u system obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja - od 1. MAJA 2017. godine -
Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje - od 1. MAJA 2017. godine -
JAVNE NABAVKE
Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke za preduzetnike
Status, uloga i značaj ponuđača sa aspekta primene Zakona o javnim nabavkama
Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Odgovori na pitanja iz prakse
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Lokalna samouprava
Sprovođenje Strategije regulatorne reforme i plana prioritetnih aktivnosti za smanjenje administrativnih tereta
Prosveta
Prikaz Pravilnika o upisu učenika u srednju školu
Socijalna zaštita
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Službena mišljenja
Radni odnosi
Sudska praksa
Radni odnosi
PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
Pregled propisa
Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
Propisi u proceduri
Aktivnosti Vlade Republike Srbije
Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
Vodič kroz propise
Postupak izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licence, kao i vrsta i visina takse kod procenitelja vrednosti nepokretnosti
VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Aktuelnosti iz određenih oblasti
Evropske integracije
Javne nabavke
Radni odnosi
Procesna prava
Državna uprava
Prosveta
Zdravstvo
Rokovi poslovnih obaveza - maj 2017. godine -
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Glavni urednik:
Aleksandra Jelača
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Dobrinka Gvozdenović, mr Slavica Kulić, Ljubinka Kovačević