REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Pravnik
Beograd, 5. jun 2017. Broj: 6/2017
SADRŽAJ:
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
Radni odnosi
Korišćenje godišnjeg odmora u 2017. godini
Prikaz PKU za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja
JAVNE NABAVKE
Tehničke specifikacije kao deo konkursne dokumentacije
Odgovori na pitanja iz prakse
PROCESNO PRAVO
Novine u opštem upravnom postupku
BUDŽETSKI SISTEM
Nadzor budžetske inspekcije - kontrolne liste
VODIČ KROZ DELATNOST
Lokalna samouprava
Do 30. juna 2017. godine, gradovi i opštine u Republici Srbiji treba da usvoje svoje planove za borbu protiv korupcije
Obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u sprovođenju ulaganja
Prosveta
Izmenjen je Pravilnik o upisu učenika u srednju školu
Sacijalna zaštita
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju od 1. maj 2017. godine
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak (Rešenje br. 401-00-00257/2017-12 od 12.5.2017.)
SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Službena mišljenja
Radni odnosi
Bezbednost i zdravlje na radu
Poreski postupak i poreska administracija
Sudska praksa
Radni odnosi
PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
Pregled propisa
Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa ("Službeni glasnik RS", br. 41/2017 do 53/2017)
Propisi u proceduri
Aktivnosti Vlade Republike Srbije (maj 2017. godine)
Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije (maj 2017. godine)
VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Aktuelnosti iz određenih oblasti
Evropske integracije
Radni odnosi
Socijalno osiguranje
Porezi
Državna uprava
Prosveta
Zdravstvo
Rokovi poslovnih obaveza - Jun 2017. godine -
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Glavni urednik:
Aleksandra Jelača
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Dobrinka Gvozdenović, mr Slavica Kulić, Ljubinka Kovačević