REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Pravnik
Beograd, 10. jul 2018. Broj: 7-8/2018

 

SADRŽAJ:
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
Radni odnosi
Novine u propisima u oblasti rada i zapošljavanja (upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, zapošljavanje stranaca, radno angažovanje na sezonskim poslovima)
Prikaz novih rešenja u Zakonu o mirnom rešavanju radnih sporova
Izmenjen je Katalog radnih mesta
Utvrđen je Šifarnik radnih mesta
JAVNE NABAVKE
Sadržina ugovora o javnoj nabavci
Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Odgovori na pitanja iz prakse
PROCESNA PRAVA
Dokazivanje i izvođenje dokaza u upravnom postupku
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Državna uprava
Komentar izmene i dopune Zakona o državnoj upravi
Lokalna samouprava
Komentar izmena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi (novine u organizaciji i funkcionisanju JLS)
Prosveta
Prikaz kalendara obrazovno-vaspitnog rada osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije i AP Vojvodine za školsku 2018/2019. godinu
Propisane su izmene u pogledu stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
Socijalna zaštita
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Službena mišljenja
Radni odnosi
Primena propisa u obrazovanju
Sudska praksa
Radni odnosi
Porez na dohodak građana
Obligacioni odnosi
PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
Pregled propisa
Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
Propisi u proceduri
Aktivnosti Vlade Republike Srbije
Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
Vodič kroz propise
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
Komentar Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Aktuelnosti iz određenih oblasti
Evropske integracije
Radni odnosi
Socijalno osiguranje
Prosveta
Socijalna zaštita
Rokovi poslovnih obaveza - jul 2018. godine
Rokovi poslovnih obaveza - avgust 2018. godine
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Redakcija časopisa PRAVNIK:
Glavni urednik: ALEKSANDRA JELAČA
Odgovorni i kreativni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Urednici: DOBRINKA GVOZDENOVIĆ, mr SLAVICA KULIĆ, LJUBINKA KOVAČEVIĆ, JELENA JOVANOVIĆ