REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Pravnik
Beograd, 1. septembar 2017. Broj: 9/2017
SADRŽAJ:
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
Radni odnosi
Utvrđen je maksimalni broj zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru za 2017. godinu - obaveze poslodavaca u postupku racionalizacije
Socijalno osiguranje
Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednih društava
JAVNE NABAVKE
Centralizovane javne nabavke dobara i usluga koje će sprovoditi
Uprava za zajedničke poslove u 2018. godini
Neosuđivanost zastupnika privrednog društva - ponuđača, kao obavezan uslov za učešće u postupku javne nabavke
Jezik u postupku javne nabavke
Odgovori na pitanja iz prakse
PROCESNA PRAVA
Sprovođenje prvostepenog upravnog postupka
PORESKI POSTUPAK
Od 1. jula 2017. godine nadležnost za vođenje drugostepenog poreskog postupka prelazi sa Poreske uprave na Ministarstvo finansija
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Državna uprava
Izmene i dopune Zakona o ministarstvima
Lokalna samouprava
Organizovanje stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave
Prosveta
Prikaz kalendara obrazovno-vaspitnog rada osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije i AP Vojvodine za školsku 2017/2018. godinu
Socijalna zaštita
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Službena mišljenja
Radni odnos
Finansijska podrška porodici sa decom
Bezbednost i zdravlje na radu
Radni odnosi u jedinicama lokalne samouprave
Sudska praksa
Radni odnosi
PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
Pregled propisa
Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
Propisi u proceduri
Aktivnosti Vlade Republike Srbije
Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
Vodič kroz propise
Utvrđeni su novi rokovi za izradu plana integriteta u skladu sa Odlukom Agencije za borbu protiv korupcije
VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Aktuelnosti iz određenih oblasti
Evropske integracije
Radni odnosi
Lokalna samouprava
Prosveta
Zdravstvo
Socijalna zaštita
Kultura
Pravosuđe
Rokovi poslovnih obaveza - jul 2017. godine -
Rokovi poslovnih obaveza - avgust 2017. godine -
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Glavni urednik:
Aleksandra Jelača
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Dobrinka Gvozdenović, mr Slavica Kulić, Ljubinka Kovačević