REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Pravnik
Beograd, 1. novembar 2017. Broj: 11/2017
SADRŽAJ:
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
Radni odnosi
Primena propisa o radu kroz prikaz službenih mišljenja
Po drugi put se menja Odluka o rešavanju viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016. i 2017. godinu
Socijalno osiguranje
Nove osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje - primena od 1. novembra 2017. godine -
Osnovice doprinosa za lica uključena u sistem obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja - od 1. novembra 2017. godine -
Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje - od 1. novembra 2017. godine -
JAVNE NABAVKE
Cena u postupku javne nabavke
Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Odgovori na pitanja sa Savetovanja "Javne nabavke u praksi - praksa ispred teorije" održanog na Paliću, 18-21. oktobra 2017. godine
PROCESNA PRAVA
Dostavljanje kao vid obaveštavanja u upravnom postupku
BUDŽETSKI SISTEM
Popis imovine i obaveza
JAVNA SVOJINA
Proširene mogućnosti davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini bez postupka javnog nadmetanja
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Državna uprava
Novine u oblasti stručnog usavršavanja državnih službenika (u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o državnim službe­nicima i Zakonom o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu)
Prosveta
Šta predviđa sistem dualnog obrazovanja
Socijalna zaštita
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Službena mišljenja
Radni odnos
Upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo
Sudska praksa
Radni odnosi
PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
Pregled propisa
Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
Propisi u proceduri
Aktivnosti Vlade Republike Srbije
Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
Vodič kroz propise
Donet je novi Zakon u oblasti elektronskog poslovanja
VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Aktuelnosti iz određenih oblasti
Evropske integracije
Radni odnosi
Socijalno osiguranje
Lokalna samouprava
Zdravstvo
Prosveta
Rokovi poslovnih obaveza - novembar 2017. godine -
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Glavni urednik:
Aleksandra Jelača
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Dobrinka Gvozdenović, mr Slavica Kulić, Ljubinka Kovačević