REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 3. januar 2018. Broj: 1-2/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

SASTAVLJANJE REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA, ZADRUGA I PREDUZETNIKA ZA 2017. GODINU
1. Izbor računovodstvene regulative u 2017. godini i promena regulative u konkretnom privrednom subjektu
1.2. Izbor računovodstvene regulative
1.3. Najvažnije razlike u pravilima priznavanja i vrednovanja između računovodstvenih regulativa
1.4. Vrste finansijskih izveštaja koje sastavljaju obveznici primene Zakona o računovodstvu
1.5. Prelazak na primenu MSFI za MSP i Pravilnika za mikro i druga pravna lica
2. Knjiženje ispravki materijalno značajnih grešaka
3. Obračun i evidentiranje nekih poslovnih transakcija i događaja u toku 2017. godine
4. Sprovođenje obračuna, predzaključnih radnji i knjiženja na dan 31.12.2017. godine
4.1. Međusobno usaglašavanje knjigovodstvenih evidencija
4.2. Usaglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
4.3. Preklasifikacija stavki u finansijskim izveštajima
4.4. Priznavanje i vrednovanje stavki finansijskih izveštaja
5. Sprovođenje dodatnih obračuna i knjiženja na osnovu sastavljenog poreskog bilansa
5.1. Knjiženje obaveze za porez na dobit
5.2. Priznavanje i vrednovanje odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza
6. Utvrđivanje i knjiženje rezultata i sastavljanje finansijskih izveštaja
6.1. Utvrđivanje i knjiženje rezultata
6.2. Sastavljanje finansijskih izveštaja
6.3. Popunjavanje Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike
6.4. Pravila računske i logičke kontrole finansijskih izveštaja za 2017. godinu
7. Dostavljanje finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre
7.1. Način klasifikacije po veličini privrednih subjekata
7.2. Dostavljanje finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre
7.3. Naknade u vezi sa dostavljanjem finansijskih izveštaja
8. Zaključak dnevnika glavnih knjiga, računa glavnih knjiga i računa analitičkih evidencija

 

Priredio: dr ZORAN PETROVIĆ
Redakcija časopisa REVIZOR:
Odgovorni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Zamenik odgovornog urednika: dr ZORAN PETROVIĆ
Urednici:
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
dr ZORAN PETROVIĆ - Računovodstvi, MSFI i revizija
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Finansijsko poslovanje
mr SLAVICA KULIĆ - Porez na dohodak građana
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
SNEŽANA MATEJIĆ - Poreski postupak i ZPPPA
RADA LALIĆ - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
SANJA FILIPOVIĆ - Zarade, naknade i drugi prihodi
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi