REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 1. januar 2017. Broj: 1/2017
SADRŽAJ:
PORESKI SAVETNIK
Poreski postupak i poreska administracija
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Porez na dodatu vrednost
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
Akcize
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
Dostavljanje četvrtog tromesečnog obračuna akciza i podataka o akciznim proizvodima
Porez na dohodak građana
Obaveza izdavanja potvrde o plaćenim porezima po odbitku za 2016. godinu na Obrascu PPP-PO - rok za dostavljanje najkasnije do 31.1.2017. godine
Podnošenje poreske prijave od strane paušalno oporezovanih preduzetnika - rok 31. januar 2017. godine -
Porezi na imovinu
Podnošenje poreske prijave o promenama na prijavljenoj imovini za obveznike poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige - rok za podnošenje do 31. januara 2017. godine
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
Stupio je na snagu Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Luksemburgom
Stupio je na snagu Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Kazahstanom
RADNI ODNOSI, ZARADE I NAKNADE
Primanja zaposlenih po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca, odnosno po osnovu učešća u ostvarenoj dobiti
JAVNA PREDUZEĆA
Utvrđeni kriterijumi i merila za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća
FINANSIJSKO POSLOVANJE - AKTUELNE TEME
Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama po drugi put je izmenjen
Obaveze pravnih lica i preduzetnika kod obavljanja prometa robe
Izvršene su izmene Pravilnika o računima za uplatu javnih prihoda
SLUŽBENA MIŠLJENJA
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porez na dohodak građana
Porezi na imovinu
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
i kalendari obaveza
 
Glavni urednik:
Ljubinka Kovačević
Zamenik glavnog urednika:
dr Zoran Petrović - Računovodstvo i revizija
Odgovorni i kreativni urednik:

Zoran Kovačević

Urednici:

Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu, ZPPPA i Poreski sistem
mr Slavica Kulić - Obračun zarada i naknada
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
Rada Lalić - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
Saradnik IPC-a za poreski sistem - Ljiljana Simić