REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 12. april 2017. Broj: 9/2017
SADRŽAJ:
Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja
VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Aktuelne informacije
PORESKI SAVETNIK
Akcize
Dostavljanje prvog tromesečnog obračuna akciza i podataka o akciznim proizvodima
Porez na dodatu vrednost
Objašnjenje Ministarstva finansija u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga prevoza dobara koje se pružaju poreskom obvezniku, od 1. aprila 2017. godine
Objašnjenje Ministarstva finansija u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga iznajmljivanja prevoznih sredstava i drugih pokretnih stvari, od 1. aprila 2017. godine
Porezi na imovinu
Podnošenje izmenjene poreske prijave za porez na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa San Marinom - održana prva runda pregovora
RADNI ODNOSI, ZARADE I NAKNADE
Prava zaposlenih koji (ne) rade u dane Vaskršnjeg (Uskršnjeg) praznika i Praznika rada
Druga primanja zaposlenih - otpremnine i novčane naknade kod prestanka radnog odnosa -
Obračun zarade penzionera koji je zasnovao radni odnos
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu
JAVNA PREDUZEĆA
Kvartalno izveštavanje o realizaciji programa poslovanja javnih preduzeća za period januar - mart 2017. godine - rok 30. april 2017. godine -
FINANSIJSKO POSLOVANJE - AKTUELNE TEME
Dodatne uplate u d.o.o. - značaj, karakteristike, način utvrđivanja obaveza i posledice neizvršavanja
Javna društva imaju obavezu da dostave Godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu Komisiji za hartije od vrednosti do 30. aprila 2017. godine
Da li postoji mogućnost davanja zajma od strane člana društva ili sa njim povezanog lica?
SLUŽBENA MIŠLJENJA
Poreski postupak i poreska administracija
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porez na dohodak građana
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
I KALENDAR OBAVEZA
 
Odgovorni urednik:
Zoran Kovačević
Zamenik odgovornog urednika:
dr Zoran Petrović
Urednici:

Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
Snežana Radović - Porez na imovinu, ZPPPA i Poreski sistem
dr Zoran Petrović - Računovodstvo, MSFI i revizija
Ljubinka Kovačević - Finansijsko poslovanje
mr Slavica Kulić - Obračun zarada i naknada
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
Rada Lalić - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
Saradnik IPC-a za poreski sistem - Ljiljana Simić