REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 15. april 2018. Broj: 9/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Predlozi izmena i dopuna ZPPPA, Zakona o PDV i Zakona o akcizama
2. Predlog dopune Zakona o računovodstvu
3. Predlog dopune Zakona o reviziji
4. Predlog izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju
5. Predlog izmena i dopuna Zakona o faktoringu
6. Zaključak o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava
7. Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2017. godinu objavljeno na sajtu Ministarstva finansija
8. Uspostavljena je mogućnost dostavljanja APR konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017. godinu
9. Referentna kamatna stopa smanjena na 3,00%
10. Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u martu 2018. godine
PORESKI SISTEM
Porez na dodatu vrednost
Iskazivanje podataka o prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza u Obrascu POPDV
Porezi na imovinu
Podnošenje izmenjene poreske prijave za porez na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige
RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGA PRIMANJA
Obračun zarade penzionera koji je zasnovao radni odnos
SOCIJALNO OSIGURANJE
Utvrđivanje i unošenje u matičnu evidenciju staža osiguranja, zarada, naknada zarade, odnosno osnovica osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za 2017. godinu
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Identifikovanje pojedinačnih obaveza u ugovoru sa kupcem
JAVNA PREDUZEĆA
Obaveza izveštavanja o realizaciji godišnjeg/trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća za period 1.1. - 31.3.2018. godine
FINANSIJSKO POSLOVANJE - Ostale aktuelne teme
Uslovi za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Porez na dodatu vrednost
Porez na dohodak građana
Računovodstvo i revizija
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA

 

Redakcija časopisa REVIZOR:
Odgovorni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Zamenik odgovornog urednika: dr ZORAN PETROVIĆ
Urednici:
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i Poreski sistem
dr ZORAN PETROVIĆ - Računovodstvi, MSFI i revizija
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Finansijsko poslovanje
mr SLAVICA KULIĆ - Porez na dohodak građana
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
SNEŽANA MATEJIĆ - Poreski postupak i ZPPPA
RADA LALIĆ - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
SANJA FILIPOVIĆ - Zarade, naknade i drugi prihodi
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi