REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 12. maj 2018. Broj: 11/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Izmenjena je Uredba o izvršavanju Zakona o PDV na teritoriji AP KiM
2. Obaveštenje Poreske uprave o uručenju rešenja o uplati obaveznog socijalnog osiguranja za poljoprivrednike
3. Obaveštenje o meri privremene zabrane obavljanja delatnosti
4. Potvrđena Multilateralna konvencija o primeni mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore
5. Izvršene su izmene Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
6. Referentna kamatna stopa zadržana je na nivou od 3,0% do 7. juna 2018. godine
7. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom - 33.042,00 dinara za april 2018. godine
8. Podaci o prosečnoj zaradi za februar 2018. godine
PORESKI SISTEM
Poreski postupak i javni prihodi
Od 27. avgusta 2018. godine obaveza dostavljanja podataka o svim poslovnim prostorijama
Plan rada terenske kontrole za 2018. godinu
Porez na dodatu vrednost
Izmenjena je Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
Iskazivanje podataka o obračunatom PDV za promet drugog lica u Obrascu POPDV
Porez na dobit pravnih lica
Izmena mesečne akontacije poreza na dobit tokom 2018. godine
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
Potvrđena Multilateralna konvencija o primeni mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore
RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGA PRIMANJA
Korišćenje godišnjeg odmora u 2018. godini
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Poslovni modeli subjekta za upravljanje finansijskom imovinom
Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31.3.2018. godine
FINANSIJSKO POSLOVANJE - Ostale aktuelne teme
Izmenjenom odlukom smanjen je iznos po osnovu izvoza robe i usluga koji se može naplatiti u efektivnom stranom novcu počev od 14. aprila 2018. godine
Korišćenje finansijskih kredita iz inostranstva (član 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju)
Od 30. aprila 2018. godine, rezidenti mogu odobravati finansijske zajmove nerezidentima po kreditnim poslovima sa inostranstvom i kreditnim poslovima između nerezidenata
Odluka o rešavanju viška zaposlenih odnosi se i na 2018. godinu
Utvrđena visina naknada za vode za 2018. godinu
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Poreski postupak i poreska administracija
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Računovodstvo i revizija
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA

 

Redakcija časopisa REVIZOR:
Odgovorni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Zamenik odgovornog urednika: dr ZORAN PETROVIĆ
Urednici:
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i Poreski sistem
dr ZORAN PETROVIĆ - Računovodstvi, MSFI i revizija
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Finansijsko poslovanje
mr SLAVICA KULIĆ - Porez na dohodak građana
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
RADA LALIĆ - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
SANJA FILIPOVIĆ - Zarade, naknade i drugi prihodi
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi