REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 15. jul 2018. Broj: 15/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Objavljeno je NOVO Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u Obrascu POPDV
2. Objavljeno je Korisničko uputstvo za kreiranje i podnošenje poreske prijave PDV sa pregledom obračuna PDV
3. Objavljena je forma POPDV u XSD formatu i XML primeri
4. Poreska uprava je obavestila poreske obveznike da je softver za elektronsko podnošenje Obrasca PP PDV sa Obrascem POPDV stavljen na raspolaganje poreskim obveznicima na portalu E-porezi
5. Izmenjen je Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
6. Donet je Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika
7. Po drugi put usaglašen Nacrt ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Izraelom
8. Privremeno prekinuti pregovori radi zaključenja Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Portugalom
9. Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine
10. Izmene u postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta - od 1. jula 2018. godine
11. Vlada RS utvrdila nominalne iznose i način usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
12. Obaveza određivanja stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta i dostavljanje podataka
13. Obavezna registracija adrese za prijem elektronske pošte od 1. oktobra 2018. godine
14. Referentna kamatna stopa zadržana je na nivou od 3,0% do 9. avgusta 2018. godine
15. Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u junu 2018. godine
PORESKI SISTEM
Akcize
Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine od 7. jula 2018. godine
Porez na dodatu vrednost
Izmenjen je Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
Naknadna izmena poreske osnovice i specifičnosti kod unošenja podataka u Obrazac POPDV
Iskazivanje podataka o primljenim i datim avansima u Obrascu POPDV
Porezi na imovinu
Donet je Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika
RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGA PRIMANJA
Novine u propisima u oblasti rada i zapošljavanja (upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, zapošljavanje stranaca, radno angažovanje na sezonskim poslovima)
Prikaz novih rešenja u Zakonu o mirnom rešavanju radnih sporova
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
Utvrđeni su nominalni iznosi i način usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visina i način usklađivanja iznosa dečijeg dodatka
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Značaj interne revizije za korporativno upravljanje privrednim subjektom
FINANSIJSKO POSLOVANJE - Ostale aktuelne teme
Posledice koje nastaju ukoliko se ne ispuni obaveza uplate, odnosno unosa uloga u društvo
Likvidacija privrednog društva (u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima)
Osnivanje i poslovanje ogranka, kao organizacionog dela privrednog društva
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Službena mišljenja
Akcize
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porez na dohodak građana
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA

 

Redakcija časopisa REVIZOR:
Odgovorni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Zamenik odgovornog urednika: dr ZORAN PETROVIĆ
Urednici:
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i Poreski sistem
dr ZORAN PETROVIĆ - Računovodstvi, MSFI i revizija
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Finansijsko poslovanje
mr SLAVICA KULIĆ - Porez na dohodak građana
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
RADA LALIĆ - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
SANJA FILIPOVIĆ - Zarade, naknade i drugi prihodi
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi