REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 1. avgust 2018. Broj: 16/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom - 34.842,00 dinara za jul 2018. godine
2. Podaci o prosečnoj zaradi za maj 2018. godine
3. Utvrđeni uslovi, postupak i način ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta
PORESKI SISTEM
Porez na dodatu vrednost
Iskazivanje podataka o uvozu dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima u Obrascu POPDV
Iskazivanje podataka o nabavljenim dobrima i uslugama od poljoprivrednika u Obrascu POPDV
RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGA PRIMANJA
Utvrđen je Jedinstven kodeks šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada
Utvrđeni su uslovi, postupak i način ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta
Obustave iz zarade/plate zaposlenog
Radno angažovanje po osnovu ugovora van radnog odnosa - ugovor o delu i ugovor o dopunskom radu -
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Etički kodes za profesionalne računovođe
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli
FINANSIJSKO POSLOVANJE - Ostale aktuelne teme
Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti
Specifičnosti osnivanja ogranka stranog privrednog društva
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE,
SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Službena mišljenja
Poreski postupak i poreska administracija
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porez na dohodak građana
Porezi na imovinu
Sudska praksa
Poreski postupak i poreska administracija
Porez na dodatu vrednost
Porezi na imovinu
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA

 

Redakcija časopisa REVIZOR:
Odgovorni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Zamenik odgovornog urednika: dr ZORAN PETROVIĆ
Urednici:
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i Poreski sistem
dr ZORAN PETROVIĆ - Računovodstvi, MSFI i revizija
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Finansijsko poslovanje
mr SLAVICA KULIĆ - Porez na dohodak građana
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
RADA LALIĆ - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
SANJA FILIPOVIĆ - Zarade, naknade i drugi prihodi
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi