REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik
FINANSIJSKO UPRAVLJANJE,
KONTROLA I REVIZIJA
kod korisnika JAVNIH SREDSTAVA

Priručnik je izašao iz štampe u aprilu 2018. godine

Kontni plan
detaljnije>>

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


PRIJAVA ZA JEDNODNEVNA SAVETOVANJA - OBUKE

 

Odaberite savetovanje - obuku

OBUKA - OBRAČUN ZARADA, NAKNADA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

Vrnjačka Banja, 6. jun 2018.

OBUKA - Sastavljanje PREGLEDA obračuna PDV i popunjavanje OBRASCA POPDV

Vrnjačka Banja, 6. jun 2018.

OBUKA - Uspostavljanje sistema INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE u javnom sektoru

Vrnjačka Banja, 6. jun 2018.

SAVETOVANJE - Sastavljanje PREGLEDA OBRAČUNA PDV i popunjavanje OBRASCA POPDV u skladu sa propisima koji će se primenjivati od 1. jula 2018.
Izmene ZPPPA
Izmene Zakona o računovodstvu i reviziji

Palić, 18. jun 2018.

Niš, 19. jun 2018.

Beograd, 20. jun 2018.

Novi Sad, 25. jun 2018.


Unesite podatke firme/ustanove

Da

Ne


Unesite podatke učesnikaPostavite pitanje

Možete postaviti pitanje iz određene oblasti, a naši konsultanti će vam odgovor dati na savetovanju