IPC ELEKTRONSKI PAKETI I ČASOPISI

Detaljnije o IPC časopisima

15. maja iz štampe su izašli časopisi: Budžet br. 11 i Revizor br. 11

Detaljnije o IPC el. paketima

Poslednja izmena elektronskih paketa IPC.FiP, IPC.RaP i IPC.JaN za ažuriranje putem interneta - 22. maj 2019. godine

IPC višednevno SAVETOVANJE
VRNJAČKA BANJA, 5-8. jun 2019.

- Aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU

JAVNE NABAVKE - Novi Zakon

Vrnjačka Banja

IPC TRENINZI u maju i junu 2019.

- Novi sistemski ZAKONI U OBLASTI ZDRAVSTVA

VRNJAČKA BANJA, 5. jun 2019.

- DOBIJANJE LICENCE i nove obaveze DIREKTORA ŠKOLA

BEOGRAD, 24. maj 2019.

PALIĆ, 31. maj 2019.

VRNJAČKA BANJA, 5. jun 2019.

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

VRNJAČKA BANJA, 5. jun 2019.

- NOVI CARINSKI ZAKON

BEOGRAD, 31. maj 2019.