IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 16-19. oktobar 2019.
- praksa ispred teorije -

>
Palić

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU

Novi ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

INFORMACIJA O TOKU IZRADE NOVOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

ODGOVOR IPC-A NA NEARGUMENTOVANE NAPADE NA FB GRUPI

IPC WEBINAR
- na Vašem RAČUNARU u Vašoj KANCELARIJI -

Palić

Nacrt NOVOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU i NOVOG ZAKONA O REVIZIJI
- javna rasprava i interaktivna diskusija -

VIDEO SNIMAK - Uputstvo za popunjavanje obrasca POPDV

video