IPC višednevno SAVETOVANJE
ZLATIBOR, 16-19. jul 2019.

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU

JAVNE NABAVKE - Novi Zakon

Zlatibor

IPC jednodnevna SAVETOVANJA u JULU 2019. godine
BESPLATNO za pretplatnike IPC-a za 2019/2020

ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU POPDV od 1. jula 2019.

ZLATIBOR, 19. jul 2019. od 930

BEOGRAD, 26. jul 2019. od 930

Novi ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

BEOGRAD, 26. jul 2019. od 1300

IPC ELEKTRONSKI PAKETI I ČASOPISI

12. jula iz štampe su izašli časopisi: Revizor br. 15 i Budžet br. 15

Detaljnije o IPC časopisima

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN ažurni sa 15. julom 2019. godine

Detaljnije o IPC el. paketima