REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

 • 5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
 • 7 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
 • 8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
 • 10 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
  • 1. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom - 37.720,50 dinara za jun 2019. godine
  • 2. Podaci o prosečnoj zaradi za april 2019. godine
  • 3. Na sajtu Agencije za privredne registre objavljeno je obaveštenje o krajnjem roku za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu
  • 4. Ministarstvo finansija dalo je još jedno mišljenje o dokumentovanju troškova prevoza zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada
  • 5. Obaveštenje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje o novim obrascima OZ-7 i OZ-10
  • 6. Ukinuta obaveza upotrebe pečata u postupcima javnih nabavki
 • 15 PORESKI SISTEM
  • Poreski postupak i javni prihodi
  • 17 Utvrđivanje poreza i sporednih poreskih davanja
  • 21 Obrasci koje popunjavaju i dostavljaju obveznici naknade za unapređenje energetske efikasnosti
  • Akcize
  • 23 Novi iznosi akciza na cigarete od 1. jula 2019. godine
  • Porez na dohodak građana
  • 25 Komentar Pravilnika o uslovima, kriterijumima i elementima za oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga
  • 27 Oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga počev od 1. jula 2019. godine
  • Porezi na imovinu
  • 35 Poreski tretman nasleđa i poklona
 • 43 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA i MSFI
  • 45 Knjigovodstveni aspekt pozajmica između pravnih lica
 • 53 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  • Zarade i drugi prihodi
  • 54 Poreski tretman ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
 • 59 FINANSIJSKO POSLOVANJE - ostale teme
  • Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje
  • 61 Komentar Uredbe o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
  • 64 Komentar Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
  • 71 Komentar Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
  • 78 Komentar Pravilnika o načinu uzimanja uzoraka robe od strane carinskog organa
  • 84 Komentar Pravilnika o programu i sadržini posebnog stručnog ispita, izdavanju i oduzimanju dozvole za zastupanje u carinskom postupku
  • Poljoprivreda
  • 91 Raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini
  • Turizam i hotelijerstvo
  • 96 Komentar Uredbe o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u sektoru usluga hotelskog smeštaja
 • 103 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  • Pitanja i odgovori - POPDV
  • 105 Porez na dodatu vrednost
  • Službena mišljenja
  • 116 Akcize
  • 125 Porez na dobit pravnih lica
  • 127 Porezi na imovinu
  • 128 Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
 • 161 AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI i KALENDAR OBAVEZA
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

 • 5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
 • 6 UVODNIK Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa BUDŽET
 • 9 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa BUDŽET
 • 11 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
  • 1. Podaci o prosečnoj zaradi za april 2019. godine
  • 2. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom - 37.720,50 dinara za jun 2019. godine
  • 3. Novo mišljenje o dokumentovanju troškova prevoza zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada
  • 4. Obaveza uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava
  • 5. Program obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave
  • 6. Plate i druga primanja zaposlenih u Ministarstvu finansija - Poreska uprava
  • 7. 60 zdravstvenih ustanova ispunilo kriterijume za razvoj zdravstvenog turizma
  • 8. Javni poziv za uključivanje na listu smeštajnih kapaciteta za strane studente
 • 17 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
  • 18 Mogućnosti i način izmene finansijskog plana povodom Rebalansa budžeta
  • 23 Način i sadržaj izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod budžetskih korisnika Republičkog budžeta za 2019. godinu
 • 31 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
  • 32 Prodaja robe (trgovina) kod korisnika budžetskih sredstava
 • 35 PORESKI SISTEM
  • Poreski postupak i javni prihodi
  • 37 Utvrđivanje poreza i sporednih poreskih davanja
  • Porez na dohodak građana
  • 41 Oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga počev od 1. jula 2019. godine
 • 49 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  • Plate i drugi prihodi
  • 51 Obračun i isplata naknade zarade zaposlenima iz sredstava poslodavca
 • 77 ZDRAVSTVO
  • 79 Dopunski rad u zdravstvenim ustanovama prema novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti
 • 85 JAVNE NABAVKE
  • 86 Uzorak kao dokaz o ispunjenosti uslova kod dostavljanja ponude
  • 88 Zahtevi naručioca u pogledu sadržine menice kao sredstva obezbeđenja u postupku javne nabavke
  • 94 Obaveštenje ponuđačima da prilikom sačinjavanja ponude upotreba pečata nije obavezna
 • 95 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  • Državna uprava i lokalna samouprava
  • 96 Oblici finansiranja lokalne samouprave
  • 104 Namenski transferi iz budžeta Republike Srbije jedinicama lokalne samouprave za finansiranje usluga socijalne zaštite
  • Prosveta
  • 106 Poseban kolektivni ugovor za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd
 • 119 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  • Pitanja i odgovori - POPDV
  • 121 Porez na dodatu vrednost
  • Službena mišljenja
  • 132 Poreski postupak i poreska administracija
  • 133 AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI i KALENDARI OBAVEZA
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

 • 5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  • Radni odnosi
  • 7 Povreda na radu
  • 16 Prikaz PKU za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave
  • 25 Prikaz novina Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe
 • 33 JAVNE NABAVKE
  • 34 Zahtevi naručioca u pogledu sadržine menice kao sredstva obezbeđenja u postupku javne nabavke
  • 40 Obaveštenje ponuđačima da prilikom sačinjavanja ponude upotreba pečata nije obavezna
  • 41 Dobra i usluge za koje će Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovoditi centralizovane javne nabavke u 2020. godini
  • 43 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
  • 47 Odgovori na pitanja iz prakse
 • 51 PROCESNA PRAVA
  • 52 Podnesci u upravnom postupku
 • 57 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  • Lokalna samouprava
  • 58 Raspored i korišćenje sredstava kroz Program podrške jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu
  • 62Komentar izmena i dopuna Zakona o glavnom gradu
  • Prosveta
  • 67 Formiranje odeljenja i način finansiranja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2019/2020. godinu
  • 77 Poseban kolektivni ugovor za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd
  • 90 Kontrolne liste u prosveti
  • 92 Prikaz kalendara obrazovno-vaspitnog rada osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2019/2020. godinu
  • Zdravstvo
  • 103Pitanja i odgovori sa seminara održanih povodom novih sistemskih zakona u zdravstvu
  • Privreda
  • 108Ogranak privrednog društva - osnivanje i poslovanje
 • 89 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  • Službena mišljenja
  • 114Radni odnosi
  • 116Bezbednost i zdravlje na radu
  • 118Finansijska podrška porodici sa decom
  • Sudska praksa
  • 119Radni odnosi
  • 122Upravni postupak
 • 123PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  • Pregled propisa
  • 125 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  • Propisi u proceduri
  • 130 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
  • 130 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
  • Vodič kroz propise
  • 131Komentar novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
 • 117 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
  • 155Aktuelnosti iz obređenih oblasti
  • 155Evropske integracije
  • 156Zapošljavanje
  • 156Socijalno osiguranje
  • 157Lokalna samouprava
  • 158Prosveta
  • 159Kultura i informisanje
  • 160Pravosuđe
  • 160Privredne delatnosti
  • 161Rokovi poslovnih obaveza - avgust 2019. godine
  • 163Rokovi poslovnih obaveza - avgust 2019. godine
 • 125 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
  • 1. Zarade i druga primanja
  • 2. Doprinosi
  • 3. Potrošačke cene i inflacija
  • 4. Kamate
  • 5. Ostali aktuelni podaci
  • 6. Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
  • 7. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za jun 2019. godine
  • 8. Kalendar obaveza za jun 2019. godine
  • 9. Srednji kursevi stranih valuta u 2019. godini
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-menadžer
vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Časopis Direktor
Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment namenjen je direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Instrukcije za poslovanje
 • Ekonomsko - poslovno okruženje i druge aktuelnosti
 • Menadžment u praksi

Sadržaj:

 • 5PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  • Pregled propisa
  • 6 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  • Propisi u proceduri
  • 11 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
  • 11 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
  • Vodič kroz propise
  • 12Komentar novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
 • 19 INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
  • Radni odnosi
  • 21Povreda na radu
  • Javne nabavke
  • 30Dobra i usluge za koje će Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovoditi centralizovane javne nabavke u 2020. godini
  • Lokalna samouprava
  • 32 Raspored i korišćenje sredstava kroz Program podrške jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu
  • 36Komentar izmena i dopuna Zakona o glavnom gradu
  • Prosveta
  • 41Kontrolne liste u prosveti
  • 43Kalendari obrazovno-vaspitnog rada osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2019/2020. godinu
  • Privreda
  • 48Ogranak privrednog društva - osnivanje i poslovanje
 • 57 EKONOMSKO - PRIVREDNI PREGLED
  • 54Ekonomija Srbije: prva polovina 2019. godine u skladu sa očekivanjima
  • 62Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2019. godine
  • 65Konkurentnost Srbije, javna potrošnja u Srbiji u prva četiri meseca 2019. godine i kretanja na Beogradskoj berzi u prvom polugodištu 2019. godine
  • Aktuelnosti
   • 77Makroekonomska kretanja
   • 75Bankarstvo
   • 76Međunarodni odnosi
   • 77Pravosuđe
   • 78Zapošljavanje
   • 78Socijalno osiguranje
   • 79Prosveta
   • 79Ostale aktuelnosti
  • 87Rokovi poslovnih obaveza - avgust 2019. godine
  • 89Rokovi poslovnih obaveza - avgust 2019. godine
 • 91 MENADŽMENT U PRAKSI
  • 92Proaktivnost kao stil života i poslovanja
  • 101Balanced Scorecard
 • 105 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
  • 1. Zarade i druga primanja
  • 2. Doprinosi
  • 3. Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2019. godini
  • 4. Kamate
  • 5. Ostali aktuelni podaci
  • 6. Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
  • 7. Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
  • 8. Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2019/2020. godinu
  • 9. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za jul 2019. godine
  • 10. Kalendar obaveza za jul 2019. godine
  • 11. Srednji kursevi stranih valuta u 2019. godini
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor