Verzija 4.03 - 8. april 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 52/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 52/2020 od 7.4.2020. godine:

 • Uredba o dodatnom zaduživanju za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 uzimanjem kredita, emitovanjem državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu i davanjem garancija Republike Srbije
 • Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini (prečišćen tekst)
 • Uredba o Planu mreže zdravstvenih ustanova (prečišćen tekst)
 • Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za sprovođenje Programa ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom zarazne bolesti COVID-19 i podršku privredi Republike Srbije
 • Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti (prečišćen tekst)
 • Pravilnik za građevinske konstrukcije (prečišćen tekst)

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaju se tekstovi u časopis BUDŽET br. 9 - u pripremi:

  BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
  Pomeranje rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja direktnih korisnika
  Knjigovodstveno evidentiranje sredstava od refundacije (primanja od RFZO, NZS i osiguravajućeg društva)

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.