Verzija 2.08 - 22. februar 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 14/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 14/2020 od 21.2.2020. godine:

 • Uredba o Evropskoj elektronskoj naplati putarine
 • Odluka o emisiji amortizacionih obveznica radi izmirenja obaveza po osnovu devizne štednje građana
 • Pravilnik o Klasifikaciji osnova privremenog ograničenja prava (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o uslovima za obradu duvana i uslovima za učešće na javnom tenderu za obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o sadržini i izgledu obrasca za prijavu vrste i količine mineralnih đubriva, odnosno sredstava za zaštitu bilja, odnosno deterdženata sa fosfatima
 • Pravilnik o metodologiji za prikupljanje podataka o sastavu i količinama komunalnog otpada na teritoriji jedinice lokalne samouprave
 • Pravilnik o organizaciji i postupku elektronskog javnog nadmetanja
 • Pravilnik o načinu kontrole prijave i promene imovnog stanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike kursa za Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o ispitu i stručnom usavršavanju prosvetnih savetnika
 • Odluka o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (prečišćen tekst)

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaje se tekst u časopis PRAVNIK br. 3 - u pripremi:

  VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Socijalna zaštita
  • Pripravnost zaposlenog u centru za socijalni rad

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.