IPC – Informativno poslovni centar

je privredno društvo, koje se bavi izdavačkom delatnošću i konsaltingom, a uspešno posluje od 1990. godine. Sedište preduzeća je u Beogradu, ulica Višegradska br. 6.

Izdavačka, kao osnovna delatnost podrazumeva izdavanje elektronskih i štampanih izdanja, kao i konsultantske usluge iz sledećih oblasti:

  • poreski sistem, PDV i transferne cene
  • računovodstvo, MSFI i revizija
  • radno zakonodavstvo, zarade i doprinosi
  • finansijsko tržište i javne nabavke
  • devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje
  • poslovanje javnih preduzeća
  • pravno poslovanje pravnih lica
  • poslovanje korisnika budžetskih sredstava
  • poslovanje zdravstvenih ustanova

Štampana izdanja IPC-a

Časopisi – primena propisa u praksi

Revizor - Časopis za konsalting finansijskog i pravnog poslovanja privrednih društava i javnih preduzeća

Budžet - Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Pravnik - Časopis za poslovno pravo i javne nabavke

Direktor-menadžer - Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Priručnici – primena propisa u praksi

Priručnik za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Priručnik - Kontni plan za budžetski sistem sa tabelama međusobnog povezivanja konta

Priručnik - Primeri knjiženja po Kontnom planu za budžetski sistem

Priručnik - Budžetsko računovodstvo i evidentiranje imovine u javnoj svojini

U zavisnosti od pretplate, naši pretplatnici dobijaju i specijalizovane brojeve časopisa, a u vezi sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja, poreskog bilansa, javnih nabavki, zarada, naknada i drugih prihoda fizičkih lica - obračun poreza i doprinosa sa primerima knjiženja ...

Elektronska izdanja IPC-a

FiP – finansije, porezi i računovodstvo

RaP – radno i poslovno pravo

JaN – javne nabavke

Online aplikacija

Gore navedena izdanja sadrže prečišćene tekstove propisa, časopise i priručnike u elektronskom obliku, sistematizovane tako da korisnik vrlo brzo i lako može da dođe do propisa koji su mu neophodni u svakodnevnom radu, kao i komentare aktuelnih propisa, tumačenja i objašnjenja kroz časopise u elektronskoj formi.

Pored ovih izdanja, u elektronskom obliku IPC izdaje:

- Priručnik za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike – izdanje na CD-u

- Priručnik za budžetsko računovodstvo za korisnike budžetskih sredstava – izdanje na CD-u

Savetovanja

IPC - Informativno poslovni centar ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji savetovanja (jednodnevnih i višednevnih) na kojima upoznaje učesnike sa novinama i aktuelnostima u finansijsko - pravnom poslovanju privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava, kao i propisima iz oblasti javnih nabavki.

Od 2018. godine počeli smo sa organizacijom internet savetovanja - webinara, a sve u cilju da naši korisnici dobiju tačne i ažurne informacije na vreme.