IPC TRENING

DOBIJANJE LICENCE i nove obaveze DIREKTORA osnovnih i srednjih ŠKOLA

- Dostaviti DIREKTORU ŠKOLE -

METODIČKO UPUTSTVO i pripremni trening za DIREKTORE za polaganje ISPITA ZA LICENCU

Novine U ODGOVORNOSTI, STATUSU I OBAVEZAMA DIREKTORA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

ŠTA NAJČEŠĆE KONTROLIŠE D.R.I. U USTANOVAMA OBRAZOVANJA

Trening je namenjen: direktorima, pravnicima i stručnim saradnicima

MESTO I DATUM TRENINGA

 • VRNJAČKA BANJA, 5. jun 2019.
 • Hotel Breza

PREDAVAČI

 • Autor: prof. dr Nada Trifković
 • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a

SATNICA TRENINGA

 • 9.30h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika treninga
 • 10.00h RACIONALIZACIJA, OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA I PLATE U JAVNOM SEKTORU
 • predavač: Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a

 • 10.30h
  Novine U PROPISIMA U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA
  Nove OBAVEZE, PRAVA I STATUS DIREKTORA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
  MODEL UGOVORA O RADU PO NOVIM PROPISIMA i šta sve treba da sadrži
 • predavač: Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a

 • 11.00h Novine U ODGOVORNOSTI DIREKTORA ZA PRAVILNU PRIMENU PROPISA
 • predavač: prof. dr Nada Trifković

 • 11.30h Kafe pauza
 • 12.00h METODIČKO UPUTSTVO I PRIPREMNI TRENING ZA DIREKTORE ZA POLAGANJE ISPITA ZA LICENCU
 • predavač: prof. dr Nada Trifković

 • 14.10h PODELA SERTIFIKATA
 • 14.15h RUČAK u restoranu hotela

CENA KOTIZACIJE I STRUČNOG MATERIJALA
(u cenu je uključen i ručak u restoranu)

Za pretplatnike na specijalizovana godišnja izdanja IPC-a za 2019. godinu (elektronski paketi: IPC.FiP ili IPC.RaP ili časopisi Revizor, Budžet, Pravnik ili Direktor) 3.900,00 din. + PDV
Puna cena treninga za ostale učesnike 5.900,00 din. + PDV
U cenu su uključeni:
1. Izvođenje treninga
2. Stručni materijal za trening
3. Ručak i kafe pauza
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1060