IPC jednodnevno SAVETOVANJE za JAVNE NABAVKE

TEME SAVETOVANJA

 • NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
 • IZRADA PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU
 • ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
 • AKTUELNOSTI i ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE

MESTO I DATUM SAVETOVANJA

 • VRNJAČKA BANJA, 5. decembar 2019.
  Hotel FONTANA
 • BEOGRAD, 12. decembar 2019.
  DKCB, Takovska 8 (kod RTS-a)
 • NOVI SAD, 15. januar 2020.
  SPENS, Sutjeska 2
 • BEOGRAD, 28. januar 2020.
  DKCB, Takovska 8 (kod RTS-a)

PREDAVAČI

 • Dobrinka Gvozdenović - urednik - konsultant IPC-a za JAVNE NABAVKE
 • Jelena Jovanović - urednik - konsultant IPC-a za JAVNE NABAVKE

SATNICA SAVETOVANJA

8.45h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika savetovanja
9.30h NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
  - Javni i sektorski naručioci
  - Načelo proporcionalnosti
  - Novi izuzeci od primene Zakona (opšti i posebni, ugovori između povezanih subjekata)
  - Pragovi od kojih i do kojih se Zakon ne primenjuje
  - Izmene u centralizovanim javnim nabavkama
  - Način određivanja procenjene vrednosti javne nabavke
  - Ograničenje broja partija
  - Posebni režimi nabavke
  - Usmena komunikacija u postupku javne nabavke
  - Novi postupci javnih nabavki
  - Elektronski katalozi
  - Novine u računanju i određivanju rokova
  - Obavezni elementi plana javnih nabavki
  - Zaštita integriteta postupka - mere koje preduzima naručilac
  - Oglasi o javnoj nabavci
  - Kriterijumi za kvalitativni izbor (obavezni fakultativni) i način dokazivanja
  - Kriterijumi za izbor privrednog subjekta
  - Korišćenje kapaciteta drugih subjekata
  - Kriterijumi za dodelu ugovora - ekonomski najpovoljnija ponuda
  - Uslovi za dodelu ugovora i izvršenje ugovora
  - Nova pravila o izmeni ugovora i raskid ugovora
  - Nabavke u sektorskim delatnostima
  - Jedinstven iznos takse
  - Postupak zaštite prava - novine u postupku pred naručiocem
  - Prekršajna odgovornost naručilaca, ponuđača i podizvođača
  - Početak primene Zakona
11.20h Pauza
11.40h IZRADA PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU
13.10h ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI PRI ODREĐIVANJU DODATNOG USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
14.00h AKTUELNOSTI I ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za učešće na SAVETOVANJU CENA za PRETPLATNIKE IPC-a za 2019. godinu CENA za PRETPLATNIKE IPC-a za 2020. godinu
KOTIZACIJA i MATERIJAL ZA SAVETOVANJE za JAVNE NABAVKE za IPC PRETPLATNIKE na KOMPLET specijalizovanih godišnjih izdanja za JAVNE NABAVKE (elektronski paket: IPC.JaN + časopis Pravnik) 2.900,00 din. + PDV BESPLATNO
(jedna pretplata = 2 osobe
KOTIZACIJA i MATERIJAL ZA SAVETOVANJE za JAVNE NABAVKE za IPC PRETPLATNIKE na jedno od specijalizovanih godišnjih izdanja za JAVNE NABAVKE (elektronski paket: IPC.JaN ili časopis Pravnik) 5.900,00 din. + PDV 3.900,00 din. + PDV
(popust 50% po osobi)
PUNA CENA za učesnike savetovanja koji nisu IPC pretplatnici za 2019/2020. 7.800,00 din. + PDV
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1090

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije možete dobiti na tel: 011/366-00-71, 3067-658, 3067-668

Organizator savetovanja: IPC - Informativno poslovni centar, Beograd, Višegradska 6/II, www.ipc.rs

Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na savetovanju, možete dostaviti na:

e-mail: ipcbg@sezampro.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658

Prijava