IPC jednodnevno SAVETOVANJE za JAVNE NABAVKE

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE na KOMPLET za JAVNE NABAVKE za 2020. godinu

TEME SAVETOVANJA

  • NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
  • NOVINE U PLANIRANJU NABAVKI za 2020. godinu
  • ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
  • AKTUELNOSTI I ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE

MESTO I DATUM SAVETOVANJA

  • NIŠ, 27. februar 2020. - Regionalni centar za profesionalni razvoj..., Pariske komune bb

PREDAVAČI

  • Dobrinka Gvozdenović - urednik - konsultant IPC-a za javne nabavke
  • Jelena Jovanović - urednik - konsultant IPC-a za javne nabavke

SATNICA SAVETOVANJA

8.45h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika savetovanja
9.30h NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
11.00h Pauza
11.20h NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA - nastavak
12.20h Pauza
12.35h ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI PRI ODREĐIVANJU DODATNOG USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
13.10h PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI U 2020. GODINI
14.00h ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za učešće na SAVETOVANJU CENA za IPC PRETPLATNIKE
za 2020. godinu
KOTIZACIJA i MATERIJAL ZA SAVETOVANJE za IPC PRETPLATNIKE na KOMPLET specijalizovanih godišnjih izdanja za JAVNE NABAVKE (elektronski paket: IPC.JaN + časopis: Pravnik) BESPLATNO
(jedna pretplata = 2 osobe)
PUNA CENA za učesnike savetovanja koji nisu IPC pretplatnici na specijalizovana izdanja za javne nabavke za 2020. godinu (uključuje i dobijanje časopisa Pravnik 1a - tekst novog Zakona o javnim nabavkama sa komentarom 6.800,00 din. + PDV
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1109

DODATNE INFORMACIJE

PRIJAVNI LIST treba DOSTAVITI organizatoru najkasnije TRI DANA pre početka savetovanja kao potvrdu dolaska na savetovanje na: fax 011/2658-850, 3067-668, 3067-658 ili e-mail: ipcbg@sezampro.rs

Popunjen i overen PRIJAVNI LIST treba OBAVEZNO PONETI na savetovanje radi lakše registracije učesnika savetovanja.

Organizator savetovanja: IPC - Informativno poslovni centar BEOGRAD, Višegradska 6/II, www.ipc.rs

Dodatne informacije možete dobiti na tel: 011/366-00-71, 3067-658, 3067-668

Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na savetovanju, možete dostaviti na:

e-mail: ipcbg@sezampro.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658

Prijava