IPC jednodnevno SAVETOVANJE

BESPLATNO za PRETPLATNIKE IPC-a za 2019. godinu

TEME SAVETOVANJA

 • I deo - 9.30-13h

  • Sala I: IZMENE I DOPUNE PROPISA KOJI REGULIŠU RAD OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA, PREDŠKOLSKIH USTANOVA I DOMOVA UČENIKA I STUDENATA
 • II deo - 13-15h

  • Sala II: UKLJUČIVANJE INDIREKTNIH KORISNIKA U SISTEM IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE - ISIB - poslovanje u 2019. godini
   (Aktuelno za: Ustanove SOCIJALNE ZAŠTITE, Ustanove KULTURE i Kazneno-popravne zavode)

MESTO I DATUM SAVETOVANJA

 • BEOGRAD, 14. mart 2019.
  DEČJI KULTURNI CENTAR BEOGRAD, Takovska 8 (kod RTS-a)

PREDAVAČI

 • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a
 • Dobrinka Gvozdenović, urednik - konsultant IPC-a
 • dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a

SATNICA SAVETOVANJA

 • I deo - Aktuelno za: Ustanove obrazovanja, Predškolske ustanove i Domove učenika i studenata
 • 8.45h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika za I deo savetovanja
 • 9.30h IZMENE I DOPUNE PROPISA KOJI REGULIŠU RAD OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA, PREDŠKOLSKIH USTANOVA I DOMOVA UČENIKA I STUDENATA
  Osnovi sistema obrazovanja i vaspitanja, predškolsko, osnovno i srednje vaspitanje i obrazovanje
  • - Novi radnopravni status direktora ustanove (rok za usaglašavanje je 25. mart 2019. godine)
  • - Visina otpremnine u slučaju prestanka radnog odnosa
  • - Ocenjivanje drugog stranog jezika i opšti uspeh učenika
  • - Prigovor na ocenu, razredni i popravni ispit
  • - Novi rokovi za vođenje disciplinskog postupka
  • - Ustanove od nacionalnog značaja
  • - Dostava JOB-a elektronskim putem
  • - Centar za obrazovnu tehnologiju
  • - Usaglašavanje zahtevanog obrazovanja sa Nacionalnim okvirom kvalifikacija

  Učenički i studentski standard
  • - Aktivnosti iz neformalnog obrazovanja, stipendije, odmor i dodatne aktivnosti
  • - Povrede obaveza učenika i odgovornost roditelja, odgovornosti studenata
  • - Nova ustanova - učenički centar
  • - Suspenzija licence vaspitača i stručnog saradnika
 • 12.10h JAVNE NABAVKE - OČEKIVANE NOVINE I PRIMERI IZ PRAKSE
  • - Organizacije ekskurzija, najavljene novine u postupku
  • - Specifičnosti postupka u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
 • 12.30h ELEKTRONSKE EVIDENCIJE U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA
  • - Elektronska evidencija - mogućnost i obaveza
 • II deo - Aktuelno za: Ustanove socijalne zaštite, Ustanove kulture i Kazneno-popravne zavode
 • 12.30h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika za II deo savetovanja
 • 13.00h UKLJUČIVANJE INDIREKTNIH KORISNIKA U SISTEM IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE - ISIB - poslovanje u 2019. godini
  • - Sistem izvršenja budžeta i mesto indirektnih korisnika u ISIB-u
  • - Moduli ISIB-a, procedure preuzimanja, odnosno plaćanja obaveza i zarada
  • - Poslovanje preko evidencionog računa - knjigovodstveni aspekti
  • - Poslovne knjige i evidencije u sistemu ISIB - sistem izveštavanja
  • - Novine u tretmanu sopstvenih prihoda i prihoda od zakupa

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za učešće na SAVETOVANJU CENA KOTIZACIJE
KOTIZACIJA ZA SAVETOVANJE za PRETPLATNIKE IPC-a za 2019. godinu
(elektronski paketi: IPC.FiP i IPC.RaP ili časopisi: Revizor, Budžet, Pravnik ili Direktor)
BESPLATNO
KOTIZACIJA za OSTALE UČESNIKE 3.500,00 din. + PDV
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1052

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije možete dobiti na tel: 011/366-00-71, 3067-658, 3067-668

Organizator savetovanja: IPC - Informativno poslovni centar, Beograd, Višegradska 6/II, www.ipc.rs

Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na savetovanju, možete dostaviti na:

e-mail: ipcbg@sezampro.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658

Prijava

IPC jednodnevno SAVETOVANJE

BESPLATNO za PRETPLATNIKE IPC-a za 2019. godinu

TEMA SAVETOVANJA

 • Sala I: Novine u POREZIMA NA IMOVINU

MESTO I DATUM SAVETOVANJA

 • BEOGRAD, 14. mart 2019. od 13h do 16h
  DEČJI KULTURNI CENTAR BEOGRAD
  , Takovska 8 (kod RTS-a)

PREDAVAČI

 • Bojan Lukić - urednik - konsultant IPC-a
 • Jovana Dedić - urednik - konsultant IPC-a

SATNICA SAVETOVANJA

 • 12.30h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika savetovanja
 • 13.00h NOVINE U POREZIMA NA IMOVINU
  • - Novine u oporezivanju porezom na imovinu u 2019. godini
   (predmet oporezivanja, poreski obveznik, poreska osnovica, nastanak i prestanak poreske obaveze, poreska oslobođenja, utvrđivanje i plaćanje poreza)
  • - Izmene u oblasti poreza na nasleđe i poklon
  • - Izmene u oblasti poreza na prenos apsolutnih prava
  • - Iskazivanje podataka u novim obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
  • - Podnošenje poreskih prijava na obrascima PPI-1 i PPI-2 elektronskim putem
  • predavač: Bojan Lukić, urednik - konsultant IPC-a

 • 15.15h ODGOVORI NA SPORNA PITANJA IZ PRAKSE IZ OBLASTI PDV I PORESKIH PROPISA
 • predavač: Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za učešće na SAVETOVANJU CENA KOTIZACIJE
KOTIZACIJA ZA SAVETOVANJE za PRETPLATNIKE IPC-a za 2019. godinu (elektronski paketi: IPC.FiP i IPC.RaP ili časopisi: Revizor, Budžet, Pravnik ili Direktor) BESPLATNO
KOTIZACIJA za OSTALE UČESNIKE 3.500,00 din. + PDV
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1053

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije možete dobiti na tel: 011/366-00-71, 3067-658, 3067-668

Organizator savetovanja: IPC - Informativno poslovni centar, Beograd, Višegradska 6/II, www.ipc.rs

Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na savetovanju, možete dostaviti na:

e-mail: ipcbg@sezampro.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658

Prijava