BEOGRAD, 2. novembar 2018.

Treninzi
USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU
 • Edukativni centar IPC-a, Novi Beograd, Bul. M. Pupina 10/v (YBC) - II sprat, ap.220
 • Predavači:
  • dr Natalija Borović - urednik - konsultant IPC-a
  • Života Antić - vrhovni državni revizor u penziji
Detaljnije Prijava

BEOGRAD, 5. novembar 2018.

Treninzi
ELEKTRONSKO POSLOVANJE
 • Edukativni centar IPC-a, Novi Beograd, Bul. M. Pupina 10/v (YBC) - II sprat, ap.220
 • Predavači:
  • dr Natalija Borović - urednik - konsultant IPC-a
  • Branislava Šljivančanin - saradnik IPC-a
Detaljnije Prijava