Snimak IPC WEBINARA - 26. mart 2020.

Webinar - Utvrđivanje POREZA NA IMOVINU za 2020. (rok 31. mart) - praktični deo

TEME:

 • Sastavljanje PORESKOG BILANSA i utvrđivanje POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA (rok 29. jun) i PREDUZETNIKA (rok 15. april)
 • OBRAČUN PORESKE AMORTIZACIJE

PREDAVAČ:

 • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
Prijava za snimak webinara

Snimak IPC WEBINARA - 24. mart 2020.

Webinar - Utvrđivanje POREZA NA IMOVINU u statici za 2020. godinu - I i II deo

TEME:

 • Utvrđivanje POREZA NA IMOVINU u statici za 2020. godinu - I i II deo

PREDAVAČ:

 • Bojan Lukić, urednik - konsultant IPC-a
Prijava za snimak webinara

Snimak IPC WEBINARA - 10. mart 2020.

Webinar - Utvrđivanje POREZA NA IMOVINU u statici za i ODGOVORI NA PITANJA UZ OBLASTI PDV

TEME:

 • Utvrđivanje POREZA NA IMOVINU u statici za i ODGOVORI NA PITANJA UZ OBLASTI PDV

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
 • Bojan Lukić, urednik - konsultant IPC-a
Prijava za snimak webinara

Snimak IPC WEBINARA - 12. februar 2020.

IPC WEBINAR ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

TEME:

 • OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
 • AKTUELNOSTI U POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA U 2020. GODINI
 • SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU
 • ODGOVORI NA PITANJA

PREDAVAČI:

 • dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a
Prijava za snimak webinara

Snimak IPC WEBINARA - 29. januar 2020.

IPC WEBINAR - ODGOVORI NA PITANJA IZ OBLASTI POREZA I RAČUNOVODSTVA

TEME:

 • ODGOVORI NA PITANJA IZ OBLASTI POREZA I RAČUNOVODSTVA

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
 • Zoran Petrović, urednik - konsultant IPC-a
Prijava za snimak webinara

Snimak IPC WEBINARA - 22. januar 2020.

IPC WEBINAR - IZMENE PORESKIH PROPISA I SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU

TEME:

 • IZMENE PORESKIH PROPISA I SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
 • Zoran Petrović, urednik - konsultant IPC-a
Prijava za snimak webinara