*Saopštenje Republičkog zavoda za statistiku broj 012 od 24. januara 2020. godine