*Saopštenje Republičkog zavoda za statistiku broj 343 od 25. decembra 2019. godine