Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnici za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


AKTUELNE
INFORMACIJENOVA UREDBA O RADU, OVLAŠĆENJIMA I OBELEŽJIMA BUDŽETSKE INSPEKCIJE

(Vest je objavljena 17-10-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U SEPTEMBRU 2017. GODINE

(Vest je objavljena 12-10-2017)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA SMANJENA JE I SADA IZNOSI 3,50%

(Vest je objavljena 09-10-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJEN JE NOVI PRAVILNIK O EVIDENCIJI I PREGLEDU OBRAČUNA PDV

(Vest je objavljena 07-10-2017)

detaljnije>>


NOVI PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU

(Vest je objavljena 07-10-2017)

detaljnije>>


DOPUNJENO UPUTSTVO O PRIMENI UREDBE ZA VOĐENJE SLUŽBENE EVIDENCIJE (VERZIJA 2)

(Vest je objavljena 04-10-2017)

detaljnije>>


UTVRĐENA MINIMALNA CENA RADA U IZNOSU OD 143 DINARA PO RADNOM ČASU - PRIMENA OD 1. JANUARA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 02-10-2017)

detaljnije>>


IZMENJENE SU UREDBE IZ OBLASTI AKCIZA

(Vest je objavljena 02-10-2017)

detaljnije>>


USVOJENI SU ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU

(Vest je objavljena 28-09-2017)

detaljnije>>


ULOGA IPC-a KAO ČLANA KONZORCIJUMA U PROJEKTU TEHNIČKE POMOĆI REPUBLICI SRBIJI U REFORMI KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

(Vest je objavljena 26-09-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA AVGUST 2017. GODINE

(Vest je objavljena 25-09-2017)

detaljnije>>


NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.10. DO 31.10.2017. GODINE IZNOSI 325.470 DINARA

(Vest je objavljena 25-09-2017)

detaljnije>>


NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.8.2017. DO 31.10.2017. GODINE IZNOSI 23.446 DINARA

(Vest je objavljena 25-07-2017)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Index potrošačkih cena
za septembar 2017. godine
|12.10.2017.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za septembar 2017.
|12.10.2017.|


Mesečne stope zatezne kamate
|10.10.2017.|


Prosečne bruto zarade
za avgust 2017. godine
|25.9.2017.|


Prosečne neto zarade
za avgust 2017. godine
|25.9.2017.|


Minimalna zarada


Kursna lista 19.10.2017
EUR EUR 100.9445
USD USD 100.9445
CHF CHF 102.9332
 


USVOJENI SU ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU

 

Narodna Skupština Srbije usvojila je Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakon o visokom obrazovanju.

 

Važno !!!

 

Na SAVETOVANJU, koje IPC održava na Paliću od 18. do 21. oktobra 2017. godine, u okviru SEKCIJE OBRAZOVANJA dana 19. oktobra 2017. godine, biće dat prikaz novina koje donose Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakon o visokom obrazovanju, a koje su od značaja za izvršavanje obaveza ustanova obrazovanja i vaspitanja i visokoškolskih ustanova.

 

JEDNODNEVNO SAVETOVANJE krajem oktobra 2017. u BEOGRADU na temu PRAKTIČNA PRIMENA I OBAVEZA USAGLAŠAVANJA SA ZAKONOM O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ZAKONOM O VISOKOM OBRAZOVANJU - izrada opštih akata, biće održano u organizaciji IPC-a.
Tačan datum održavanja Savetovanja u Beogradu i detaljnu satnicu objavićemo uskoro.

 

* * *

 

Najvažnije novine koje donosi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja odnose se na izbor i status direktora s obzirom da će oni biti birani isključivo na osnovu kompetencija uz obaveznu obuku i licenciranje, imaće proširenu odgovornost i sigurniji radno-pravni status. Ovim zakonom proširena je odgovornost u oblasti zabrana u odnosu na nasilje i diskriminaciju, povećane su novčane kazne za propisane prekršaje, a uvode se i nove vaspitne i vaspitno-disciplinske mere, i to društveno koristan i humanitarni rad. Takođe, propisana je i odgovornost roditelja, a predviđena je i mogućnost osnivanja opštinskih saveta roditelja. Učenicima će se dodeljivati jedinstveni obrazovni broj kao oznaka koja će ih pratiti kroz sve nivoe obrazovanja.

 

Novi Zakon o visokom obrazovanju predviđa da akreditaciju fakulteta obavlja Nacionalno akreditaciono telo, mogućnost formiranja Saveta poslodavaca na svakoj visokoškolskoj ustanovi, uslov za rangiranje za upis u narednu studentsku godinu na teret budžeta 48 ESP bodova, osnivanje "spin-off" i "start-up" kompanije, mogućnost angažovanja u nastavi eksperta iz privrede, uvođenje kratkih programa studija i studija uz rad, uvođenje jedinstvenog obrazovnog broja studenata i zaposlenih radi praćenja napretka u visokom obrazovanju, kao i uvođenje novog sistema finansiranja.

 

Detaljniji prikaz novina koje uvode ovi zakoni u sistem obrazovanja i vaspitanja i u sistem visokoškolskog obrazovanja , kao i prikaz obaveza ustanova obrazovanja i vaspitanja i visokoškolskih ustanova u skladu sa ovim zakonima, daćemo u br. 10/2017 časopisa Pravnik, u okviru elektronskih programa IPC.RaP, IPC.FiP i web aplikacije ipc.propisi.rs.