REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnici za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


AKTUELNE
INFORMACIJEOBJAVLJENE SU IZMENE I DOPUNE PORESKIH ZAKONA

(Vest je objavljena 18-12-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA I NOVI ZAKONI U OBLASTI RADA, ZAPOŠLJAVANJA, RADNOPRAVNOG STATUSA I PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

(Vest je objavljena 18-12-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU ZAKONI OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

(Vest je objavljena 18-12-2017)

detaljnije>>


USVOJENA FISKALNA STRATEGIJA ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

(Vest je objavljena 16-12-2017)

detaljnije>>


NARODNA SKUPŠTINA USVOJILA JE PREDLOGE IZMENA ZAKONA

(Vest je objavljena 15-12-2017)

detaljnije>>


UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KAPITALNE DOBITKE NA OBRASCU PPDG – 3R.

(Vest je objavljena 14-12-2017)

detaljnije>>


VALIDNOST ELEKTRONSKE FAKTURE I FAKTURE BEZ PEČATA I POTPISA

(Vest je objavljena 13-12-2017)

detaljnije>>


DOPUNJENA JE UREDBA O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

(Vest je objavljena 12-12-2017)

detaljnije>>


IZMENA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU JAVNOG OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I VOĐENJA REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

(Vest je objavljena 12-12-2017)

detaljnije>>


CILJNI INDEKS POTROŠAČKIH CENA U 2018. GODINI IZNOSI 3,0%

(Vest je objavljena 12-12-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U NOVEMBRU 2017. GODINE

(Vest je objavljena 12-12-2017)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 3,5% DO 11. JANUARA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 07-12-2017)

detaljnije>>


UPUTSTVO ZA POVRAĆAJ NEUTROŠENIH SREDSTAVA IZ 2017. GODINE U BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE

(Vest je objavljena 04-12-2017)

detaljnije>>


PROPISANE SU AKCIZNE MARKICE ZA KAFU

(Vest je objavljena 02-12-2017)

detaljnije>>


IZMENJENA JE ODLUKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA NBS

(Vest je objavljena 02-12-2017)

detaljnije>>


DONETA JE ODLUKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA NBS

(Vest je objavljena 02-12-2017)

detaljnije>>


NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.12. DO 31.12.2017. GODINE IZNOSI 323.010 DINARA

(Vest je objavljena 24-11-2017)

detaljnije>>


NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.11.2017. DO 31.1.2018. GODINE IZNOSI 23.074 DINARA

(Vest je objavljena 25-10-2017)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Index potrošačkih cena
za novembar 2017. godine
|12.12.2017.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za novembar 2017.
|12.12.2017.|


Prosečne bruto zarade
za oktobar 2017. godine
|24.11.2017.|


Prosečne neto zarade
za oktobar 2017. godine
|24.11.2017.|


Mesečne stope zatezne kamate
|10.10.2017.|


Minimalna zarada


Kursna lista 18.12.2017
EUR EUR 119,0258
USD USD 101,1866
CHF CHF 102,1593
 


USVOJENI SU ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU

 

Narodna Skupština Srbije usvojila je Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakon o visokom obrazovanju.

 

Važno !!!

 

Na SAVETOVANJU, koje IPC održava na Paliću od 18. do 21. oktobra 2017. godine, u okviru SEKCIJE OBRAZOVANJA dana 19. oktobra 2017. godine, biće dat prikaz novina koje donose Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakon o visokom obrazovanju, a koje su od značaja za izvršavanje obaveza ustanova obrazovanja i vaspitanja i visokoškolskih ustanova.

 

JEDNODNEVNO SAVETOVANJE krajem oktobra 2017. u BEOGRADU na temu PRAKTIČNA PRIMENA I OBAVEZA USAGLAŠAVANJA SA ZAKONOM O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ZAKONOM O VISOKOM OBRAZOVANJU - izrada opštih akata, biće održano u organizaciji IPC-a.
Tačan datum održavanja Savetovanja u Beogradu i detaljnu satnicu objavićemo uskoro.

 

* * *

 

Najvažnije novine koje donosi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja odnose se na izbor i status direktora s obzirom da će oni biti birani isključivo na osnovu kompetencija uz obaveznu obuku i licenciranje, imaće proširenu odgovornost i sigurniji radno-pravni status. Ovim zakonom proširena je odgovornost u oblasti zabrana u odnosu na nasilje i diskriminaciju, povećane su novčane kazne za propisane prekršaje, a uvode se i nove vaspitne i vaspitno-disciplinske mere, i to društveno koristan i humanitarni rad. Takođe, propisana je i odgovornost roditelja, a predviđena je i mogućnost osnivanja opštinskih saveta roditelja. Učenicima će se dodeljivati jedinstveni obrazovni broj kao oznaka koja će ih pratiti kroz sve nivoe obrazovanja.

 

Novi Zakon o visokom obrazovanju predviđa da akreditaciju fakulteta obavlja Nacionalno akreditaciono telo, mogućnost formiranja Saveta poslodavaca na svakoj visokoškolskoj ustanovi, uslov za rangiranje za upis u narednu studentsku godinu na teret budžeta 48 ESP bodova, osnivanje "spin-off" i "start-up" kompanije, mogućnost angažovanja u nastavi eksperta iz privrede, uvođenje kratkih programa studija i studija uz rad, uvođenje jedinstvenog obrazovnog broja studenata i zaposlenih radi praćenja napretka u visokom obrazovanju, kao i uvođenje novog sistema finansiranja.

 

Detaljniji prikaz novina koje uvode ovi zakoni u sistem obrazovanja i vaspitanja i u sistem visokoškolskog obrazovanja , kao i prikaz obaveza ustanova obrazovanja i vaspitanja i visokoškolskih ustanova u skladu sa ovim zakonima, daćemo u br. 10/2017 časopisa Pravnik, u okviru elektronskih programa IPC.RaP, IPC.FiP i web aplikacije ipc.propisi.rs.