Do 31. januara 2019. godine poreska olakšica za isplate zarada je 15.000 dinara

Datum objave: 03-01-2019


Poreska olakšica od 15.000 dinara, koja je u primeni od 1. februara 2018. godine do 31. januara 2019. godine, važi za isplate zarada koje se vrše u januaru 2019. godine.

Prema samostalnom članu 48. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", broj 113/2017) prvo usklađivanje neoporezivog iznosa zarade od 15.000 dinara vršiće se počev u 2019. godini (od 1. februara 2019. godine).