Doneti zakoni iz oblasti krivičnog prava

Datum objave: 22-05-2019


Narodna skupština Republike Srbije je donela:

  • Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika - stupa na snagu 1. decembra 2019. godine.
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku - stupa na snagu 29. maja 2019. godine, izuzev odredaba čl. 1, 4. i 5. ovog zakona, koje stupaju na snagu 1. decembra 2019. godine.
  • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela - stupa na snagu 29. maja 2019. godine.
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija - stupa na snagu 29. maja 2019. godine.

Zakoni su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 35/2019.