Izmene Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

Datum objave: 06-03-2019


Izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Službeni glasnik RS“, broj 14/2019) koje stupaju na snagu 14. marta 2019. godine izvršene su izmene i dopune u okviru Priloga 2 – Kontni plan.

Navedene izmene i dopune izvršene su u okviru klase 700000 – Tekući prihodi, a odnose se na promene opisa pojedinih konta, kao i dodavanje novog subanalitičkog konta: 711196 – Porez na prihode ostvarene po osnovu obavljanja sezonskih poslova, saglasno članu 16. Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima.

Detaljnije o izmenama Pravilnika pretplatnici IPC-a mogu se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u časopisu Budžet 7/2019 (štampana izdanja).

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a